دنیای باج گیری بسیار در هم است و افرادی به وضوح منظور خود را بیان می کنند و گروهی دیگر پیام هایی متناقض ارسال می دارند و اغلب اوقات با مهربانی رفتار می کنند و گاهی دست به باج گیری می زنند . طبق نظر روان درمانگر خوب شناسایی چنین مواردی در روابط عاطفی و زندگی زناشویی دشوار است . مواردی نظیر خواسته ها ، مقاومت ، تهدید ، فشار ، تسلیم و تکرار در باج گیری عاطفی نقش دارند و عوارض خاص خود را در ارتباطات به همراه دارند . این عوارض ها ممکن است واضح و روشن به نظر بیاید و آنقدر آزاردهنده باشد که زنگ های هشدار به صدا در آید . اما در اغلب موارد وقتی ببینیم چه اتفاقی افتاده در باج گیری عاطفی غوطه ور می شویم .

بسیاری از ما نمی توانیم در مورد ساده ترین مسائل صریح و بی پرده باشیم چه رسد به زمانی که خواسته ای با اهمیت داریم . چرا در خواست خود را مطرح نمی کنیم ؟ چون کاری مخاطره آمیز است و ممکن است جواب نه بشنویم و اگر جواب نه بشنویم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ ابراز خواسته هایمان به گونه ای صریح و روشن کمتر اتفاق می افتد و افراد نادری هستند که خواسته هایشان را بر زبان می آورند . ما همیشه از بیان آنچه می خواهیم و آن چه احساس می کنیم هراس داریم . اگر عصبانی شویم ، یا طرد شویم چه اتاقی در انتظارمان است ؟ اگر مستقیما چیزی در واست نکنیم و طرف مقابل نه بگوید این دیگر نه واقعی نیست . علاوه بر آن اگر چیزی را تقاضا نکنیم ، نه نیازمند به نظر می رسیم و نه پرخاش گر . ساده تر است که راه های غیر مستقیمی برای طرح تقاضا هایمان بیابیم ، با این امید که آن ها از لا به لای کلماتمان به منظور ما پی خواهند برد . گهگاهی حتی این کار را بدون استفاده از کلمات انجام می دهیم یعنی با اشارات روشن یا مبهم مانند لب ور چیدن یا یک نگاه خاص . همه ما حتی در بهترین و نزدیک ترین روابطمان از این روش ها استفاده می کنیم بعد از مدتی تکرار موجب تسلیم شدن دائمی ما در مقابل خواسته های فرد مقابل و نادیده گرفتن امیال خودمان می شود . زمانی که افراد در مورد موضوع حساسی صحبت نکند این خواسته ای معقو است . اما اگر اختلاف جدی تر باشد چه اتفاقی می افتد ؟ مثلا خیانت یا درگیری سوء استفاده مواد . در چنین مواردی آدم ها چیز های وحشتناکی به یکدیگر می گویند و تعیین حد و مرز ممکن است به شکل باج گیری عاطفی در آید زیرا که احساسات قوی وجود دارد در چنین مواردی تمایز کاملا آشکاری میان تعیین حد و مرز مناسب و باج گیری عاطفی وجود دارد . 

دکتر روانشناس مرکز مشاوره خانواده بیان می کند که در هر رابطه ای ، اگر پس از مسئله ای جدی مصمم به احیای آن باشیم ، هم امکان وصل وجود دارد و هم فصل از این جهت که نارو زدن ، شکاف عمیق در خانواده ، کشف این که دوستی ها سال ها ما را فریب داده و ..... اما زمانی که هر دو طرف حسن نیت داشته باشند و به راستی بخواهند بحرانی را که به رابطه آن ها آسیب رسانده بر طرف سازند ، جایی برای باج گیری عاطفی وجود نخواهد داشت . 

حق تعیین حد و مرز :

زمانی که حرف از باج گیری عاطفی می شود به گونه ای خودکار درباره درگیری ، قدرت و حق و حقوق صحبت می کنیم . وقتی کسی چیزی می خواهد و دیگری نه چقدر برای آن پافشاری می کنند و چه زمانی افراطی می شود ؟ و این مبهم است ، زیرا بر ابراز احساس ها و تعیین حد مرز تمرکز شده است باید به خاطر داشت که ما به هر نوع درگیری یا بیان احساس ها و یا تعیین حد و مرزی سالم برچسب باج گیری نمی زنیم.

چطور می توان فهمید که کسی قصد حل مسئله یا باج گیری عاطفی را دارد ؟

مشاور روانشناس سکس اشاره می کند که در موقعیت های عاطفی شدید ، ادراکات ما در ابر غلیظی فرو می رود ، و وقتی تحت فشار قرار می گیریم ، این وضعیت تشدید خواهد شد اگر کسی بخواهد اختلاف خود با شما را به روش صادقانه حل کند ، موارد مطرح شده را انجام می دهد و به شما کمک می کند که باج گیری عاطفی را تشخیص دهید و مقاصد و هدف هایی ر که در پشت رفتار عادی طرف مقابل پنهان شده را متوجه شوید که عبارت اند از : با صراحت در مورد اختلافش با شما صحبت می کند ، احساسات و نگرانی هایتان را درک می کند . دلیل مقاومت شما در مقابل خواسته هایش را متوجه می شود . مسئولیت بخشی از این اختلاف را می پذیرد . اگر کسی بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند ، تلاش خواهد کرد که شما را تحت سلطه قرار دهد ، اعتراضات شما را نادیده می گیرد ، اصرار می ورزد که شخصیت و انگیزه هایش برتر از شما است و مسئولیت بخشی از این اختلافات را نمی پذیرد . بهترین روانشناسان کلینیک مشاوره انتخاب نو بیان می کند که زمانی که می بینید طرف مقابل شما اصرار بر ادامه دادن راه خود دارد و برای شما اهمیتی قائل نیست بدانید که در خطر باج گیری عاطفی هستید .