مشاوره پیش از ازدواج در کلینیک های روانشناسی با افزایش تمایل افراد برای داشتن یک زندگی موفق بسیار افزایش داشته است. این مراجعه که روز به روز در مراکز مشاوره افزایش داشته بسیاری از مراکز مشاوره خوب را وادار نموده تا به صورت تخصصی تر تحت عنوان مشاوره ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج فعالیت نمایند. کمک روانشناس پیش از ازدواج برای انتخابی مناسب و داشتن زندگی آرام و بدور از تنش برای کسانی که به مرکز مشاوره پیش از ازدواج مراجعه می نمایند بسیار کارآمد است.

مشاور پیش از ازدواج به صورت مصاحبه با مشاور و انجام تست های روانشناسی توسط روانسنج انجام می شود و طی آن افراد می توانند با نظرات و خواسته های یکدیگر برای شروع یک زندگی مشترک خوب آشنا شوند. یک روانشناس پیش از ازدواج خوب به احساسات افراد و واکنشهایی که در مواقع خاص بروز می دهند بسیار توجه می نماید و تلاش می کند تا افراد با شبیه سازی موقعیت های خاص زندگی به صورت ذهنی درباره احساسات خود با یکدیگر صحبت نمایند تا در صورت شروع زندگی مشترک بتوانند اطلاعات خوبی درباره یکدیگر داشته باشند.

متخصص مشاوره پیش از ازدواج ضمن دریافت اطلاعات از مراجع به آنها آموزش هم می دهد تا بتوانند زندگی خوبی را با یکدیگر آغاز نمایند. باید توجه داشت روانشناس ازدواج نمی تواند مانع ازدواج افراد شود و تنها با بیان نظرات و نتیجه مصاحبه و تست های پیش از ازدواج به افراد کمک کند. کسانی که تطابق زیادی در نتیجه تست هایشان با یکدیگر ندارند اما به خاطر علاقه به یکدیگر تمایل به ازدواج با یکدیگر دارند می توانند با مراجعه به بهترین مرکز روانشناسی انتخاب نو و کمک گرفتن از یک مشاور خوب در مراحل مختلف از همراهی یک متخصص برای مواجه شدن با مشکلات بهره مند شوند، این افراد می توانند تحت آموزش مناسب برای داشتن یک زندگی خوب قرار بگیرند و شیوه های مختلف برای مواجه شدن با مصائب زندگی را یاد بگیرند.

بهترین مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره انتخاب نو که یکی از بهترین مراکز مشاوره تهران می باشد، تمامی تلاش خود را می کنند تا خدمات خوب و مناسبی به کسانی که برای مشاوره پیش ازازدواج مراجعه می نمایند ارائه شود. این بخش یکی از مهمترین بخش های زندگی می باشد که نتیجه آن سالیان زیادی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در جامعه رواج یافته و فشارهای روانی حاصل از سختی های کاری و... این انتخاب بسیار سخت شده است.