بزرگترین کلینیک روانشناسی تهران از روشهای خاصی برای مشاوره و درمان اختلالات استفاده می کنند. تحقیقات جدید نشان داده است که استفاده از مشاوره نه تنها به درمان بیماریهای روحی و روانی رسیدگی می کند، بلکه در مسیر زندگی همراه داشتن یک مشاور خوب می تواند بروز بسیاری از مشکلات که در اثر ناآگاهی بروز می کند را بگیرد.
بسیاری از افراد با این سوال مواجع هستند که مشاوره روانشناسی در بزرگترین مرکز مشاوره در چه زمینه های کاربرد دارد؟
درمان افسردگی : افرادی که دچار اختلال افسردگی می باشند با مراجعه به مشاور روانشناس و دریافت عوامل آن با شیوه های نوین می توانند از این بیماری رهایی یابند. افسردگی زندگی طبیعی افراد و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد و چه بسا بیماران افسرده با عملکرد خود در زندگی و عدم مراجعه به دکتر مشاور باعث ایجاد افسردگیدر نزدیکان خود نیز بشوند.
درمان وسواس : وسواس فشار روحی و روانی با خود به همراه دارد ، از نظر مشاور وسواس ، افرادی که دچار این مشکل هستند فشار روانی شدیدی را برای ارضا نمودن ذهن خود متحمل می شوند، روانشناس حرفه ای با راه های کارآمد به کنترل ذهنی این افراد کمک می کند تا به زندگی راحت تر و همراه با آرامشی دست یابند.
درمان استرس : دنیای شلوغ امروز پر از فشار روانی ، استرس و اظطراب می باشد که کنترل آن نیاز به همراهی یک روانشناس متخصص دارد، مشاور استرس با دریافت علت استرس و ریشه یابی آن در زندگی مراجع می تواند راهکار های خوبی برای حل این مشکل به افراد ارائه دهند. درمان اضطراب نیازمند پی گیری مراجع و استفاده از روشهای درمانی می باشد که دکتر مشاور به افراد ارائه می دهند.
مشاوره فردی : استفاده از روانشناس فردی کمک شایانی در رفع مشکلات و مسائلی دارد که فرد نسبت به آنها آگاهی کامل ندارد، مشاور فردی با دریافت نیاز مراجع در حیطه های گوناگون با استفاده از مصاحبه ، روانکاوی یا استفاده از تست های روانشناسی می تواند راه حل مناسبی از جمله ارجاع نمودن مراجع به مشاور تخصصی در حیطه روانشناسی خانواده ، روانشناس زوج درمانی ، روانشناس کودک ، سکس تراپیست و.... ارائه دهد.


کسی که به یک مرکز مشاوره مراجعه می کند باید به این باور دست یافته باشد که دچار مشکلی است که برای حل آن نیازمند کمک است و نیاز به همراهی یک مشاوردارد و درمان دارد.
داشتن اعتماد به مشاور ، گفتن حقیقت به روانشناس مشاور ، استمرار در جلسات مشاوره و همچنین عمل کردن به تکنیک های که برای حل مشکل ارائه می شود، همگی در روند درمان بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد و غیره این صورت امکان عدم حل مشکل در فرد وجود دارد.
مشاوران کلینیک انتخاب نو یکی از بزرگترین مرکز مشاوره روانشناسی می باشد که همواره آماده کمک به افرادی می باشند که نیاز به همراهی روانشناس مشاوره حرفه ای دارند. خدمات حرفه ای روانشناسی ، جلسات منظم ، امکانات مناسب بابهترین مشاوره روانشناسی از ویژگی های بارز کلینیک انتخاب نو می باشد.