این که بدانید از کجا آمده اید و در زندگی چه می خواهید، اولین قدم در انجام مقدمات ازدواج است. بسیاری از مردم رابطه والدین خود را نمی پسندند و از آن چه در طول زندگی خود دیده اند رضایت ندارند و به همین دلیل از دنبال کردن الگوها خودداری می کنند.طبق نظر روانشناس خوب در شیوه های زندگی نزدیکان خود و همسرتان جست و جو کنید و آن هایی را که در زندگی خود بندهای شادی آوردند و یا که در غم و اندوه به سر می برند را شناسایی کنید و موقعیت ها و رفتارهایی که که این افراد را به سمت رابطه ای نا خشنود سوق داده اند را در نظر بگیرید. و از اشتباهات آن ها درس بگیرید ولی مراقب باشید که در دام مقایسه خود با دیگران نیفتید. عواملی که از گذشته افراد می تواند ازدواجشان را تحت تاثیر قرار دهد را بیان می کنیم.

بزرگ شدن در خانواده سنتی:

عواملی که سبب ازدواج والدینتان شده، رفتارهای پدر و مادر با یکدیگر ، تصمیم گیرنده اصلی در خانواده، حفظ سنت های خانواده، شاهد به دوران سخت در زندگی زناشویی والدین، تفاهم والدین و یا عدم تفاهم والدین، گذراندن اوقات فراغت، تحقیر و خوار کردن والدین و این که به چه میزان می خواهید شبیه آن ها باشید، همگی می تواند در ازدواج شما تاثیر گذار باشد. از آن جایی که زوج ها در دو خانواده مختلف با دو سبک و روش مختلف بزرگ شده اند و با خود نگرش ها، ارزش ها، اعتقادات و حتی آسیب های متفاوتی را به زندگی مشترک می آورند و این مسائلی است که می تواند ازدواج را تحت تاثیر قرار دهد.

بزرگ شدن با یکی از والدین یه سبب طلاق و یا ...

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره خانواده اگر بسیاری از سال های زندگی تان را با یکی از والدین یا پدر و مادر طلاق گرفته سپری کرده اید احتمال این که زندگی شما هم به این صورت ادامه پیدا کند زیاد است. البته این به معنای بد شدن سرنوشت شما نیست. مطالعه ی شخصی شما در این که به چه دلایلی رابطه پدر و مادرتان موفق نبوده و پیشگیری از چنین رفتارهایی، بخت تان را در جلوگیری از تکرار اتفاق های مذکور در ازدواج بیشتر می کند. این که با کدام یک از والدینتان زندگی می کرده اید، و یا وجود افراد طلاق گرفته دیگر در خانواده ، اهمیت دادن والد به آزادی و خود اتکا ، نبود اعتماد در خانواده، دلیل جدایی والدین و درس هایی که از آن گرفتید و تاثیر آن به دیدگاه شما درباره ازدواجو ... از مواردی هستند که در روند ازدواج شما و نگرش شما تاثیر خواهد گذاشت.

تماس و تاثیرات دیگر روابط:

افراد دیگری مانند نا پدری ها و نا مادری ها و کسانی که سرپرستی کودکی را به غهده می گیرند هم جز این دسته هستند. اگر پدر و مادرتان شما را بزرگ نکرده می تواند تاثیراتی را به همراه داشته باشد. شاهد بوذن به بدرفتاری های فیزیکی، احساسی و جنسی در خانه به هنگام رشد و تاثیر آن به دیدگاه شما درباره ازدواج، عدم تعهد هر یک از والدین و اطلاع شما از این موضوع و تاثیر آن به شما و دیگر افراد خانواده، اعتقاد  و دیدگاه نسبت به جنس مخالف، سوء استفاده دیگران از شما، و غم و ناراحتی به دلیل از دست دادن یکی از افراد خانواده می تواند تاثیر گذار باشد.

به هنگام بازی و مدرسه:

طبق نظر بهترین مشاور ازدواج این که رفتارهای متقابل شما با دوستان و هم کلاسی های دوران بچگی بر رابطه شما با دیگران به عنوان فردی بالغ تاثیرات بسیاری گذاشته است، انکار ناپذیر است. حسادت نسبت به دوستان، شرکت در فعالیت های جمعی، لذت بردن از رفتن به مدرسه و یا نفرت از آن ، دوسا داشتن معلم ها ، قهر و جدایی در مدرسه ، دعوای زیاد با همکلاسی ها ، داشتن احساس انتقام نسبت به هم سن و سال ها، خاطرع بد از دوران کودکی و خاطره های خوش از دوران کودکی ، بدترین اتفاق که گریبان گیر شما شده است ، فراز از خانه و ... می تواند مرتبط باشد.

وقتی به گذشته خود و طرف مقابل نگاه می کنیم معمولا می بینیم که افراد به دنبال پر کردن خلا های خود هستند یعنی افرادی که در محیط جدی بزرگ شده اند و همیشه آرزوی خنده و شوخی داشته اند به دنبال کسی هستند که خنده و شادی را با او تجربه کنند و مطلع شدن از موارد گفته شده به زوجین کمکمی کند تا بفهمند چه موضوعاتی باعث خوشی و چه موضوعاتی سبب رنج و ناراحتی می شود و با بحث و صحبت درباره آن ها می توانید بفهمید که چه موضوعاتی در آینده سبب خوشی و سعادت شما خواهد شد . داشتن گذشته ای آرام نشان می دهد که معمولا به دنبال فردی مثل خودتان باشید و زمانی که در محسطی پر از خشم و ناراحتی بزرگ شده اید چگونه آن ها را در وجود خود حل کرده اید و چگونه ازدواجی را ترجیح می دهید. وجود تفاوت های بسیار در این بخش می تواند مشکلاتی را در رابطه به همراه داشته باشد برای مثال ممکن است شما در خانواده ای بزرگ شده باشید که داد زدن فقط برای مواقع آتش سوزی است اما طرف مقابلتان در داد و بیداد و مشاجره ها بزرگ شده است در چنین مواقعی اختلافاتی را شاهد خواهیم بود به همین دلیل اهمیت دادن به آن ها مهم است .برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ازدواج و انتخاب همسر با مراکز روانشناسی در ارتباط باشید.