پول بعضی از رابطه های زناشویی را با مشکلاتی مواجه می سازد . ولی آن چه که مهم است ، پول بخش مهم و ضروری از زندگی شما است و به همین دلیل باعث بروز استرس فراوان می شود .طبق نظر مشاور قبل ازدواج دیدگاه افراد درباره ی پول و نحوه ی خرج کردن آن بسیار متفاوت است . اما می توان گفت که دعواهای مالی به مسائل عمیق تری نظیر ارزش های زندگی ، قدرت و بها دادن به خود هستند . 

ریشه ی مشکلات مالی چیست ؟

دیدگاه افراد درباره ی پول از کودکی شروع می شود و هر خانواده پولش را به روشی متفاوت خرج می کند و بعضی ها می توانند درباره ی مسائل مالی به راحتی صحبت کنند اما برخی دیگر نمی توانند درباره ی آن ها به راحتی صحبت کنند . بر اساس گفته ی مشاوران خانواده بعضی از والدین آموزش مسائل مالی به فرزندانشان را بسیار ضروری می دانند و برخی دیگر نه و روشی که والدین برای مدیریت پول به کار می برند به خوبی بیانگر ارزشی است که برای آن قائل بودند و افراد با این سبک های متفاوت وارد زندگی مشترک می شوند . دیدگاه افراد عبارت است از :

پول برای لذت بردن است . برخی افراد معتقد هستند که پول برای لذت بردن است و ماشین خوب سوار می شود و پول را خرج می کند و پس انداز را بی فایده می داند و این کار را انجام نمی دهد .

پول برای امنیت است . فردی با این طرز فکر همواره سعی دارد که قسمتی از پولش را پس انداز کند و می خواهد خیالش راحت باشد که اگر روز مبادایی از راه رسید مقدار کافی از آن پول را داشته باشد .

پول برای تقسیم کردن است .چنین افرادی سخاوتمندانه برخورد می کنند و از مهمانانشان به بهترین شکل پذیرایی می کنند و از دادن هدیه به دیگران و... لذت می برند و در زندگی مشترکشان نیز این گونه رفتار می کنند .

اگر شما و همسرتان دیدگاه متفاوتی داشته باشید دچار دردسر می شوید و اگر پول زیادی داشته باشید ، می توانید با هم کنار بیایید و مقداری را پس انداز و مقداری دیگر را خرج می کند . ولی اگر پول زیادی نداشته باشند ، ان فردی که به فکر امنیت مالی است از دید دیگری خسیس و بدبین است و ان فردی که دست و دلباز است ، از دید دیگری اولویت های اشتباهی دارد و ان که از خرج کردن پول لذت می برد از دید دیگری کوته بین و خود خواه خواهد بود . ولی باید بدانید که وقتی بدانید که ارزش هایتان از کجا امده اند و بتوانید درباره ی تفاوت هایتان صحبت کنید و آن ها را بپذیرید ، می توانید با همکاری یکدیگر راه حل پیدا کنید که برای هر دوتان قابل قبول باشد . 

مسائل مربوط به قدرت و کنترل :

طبق نظر مشاورین برای برخی از زن و شوهر ها پول به عنوان اسلحه ای قدرتمند برای کنترل همسر تبدیل می شود . وقتی یکی از زوجین کنترل تمام پول را در دست داشته باشد ، خودش هم در تصمیم گیری برای نحوه ی خرج کردن آن حرف اول را می زند و در نتیجه سبک زندگی زناشویی اش را نیز خودش کنترل می کند . همسر چنین افرادی ممکن است مدام حس کند که در تصمیم گیری ها هیچ حقی ندارد و مدام باید چشمش به دست همسرش باشد . هر چند که ممکن است طرف مقابلش سخاوتمند باشد و برای همسرش هر کاری کند ولی همسر بی پول از آن جایی که توانایی جبران ندارد ممکن است احساس کند که بدهکار است . موارد دیگری از این عدم توازن وجود دارد برای مثال زمانی که هر دو نفر به میزان یکسانی دسترسی به موانع مالی دارند ولی وظیفه ی پرداخت تمام هزینه ها برای یکی باشد و دیگری در راه تجملات و تفریحات خرج کند . و یا زمانی که یکی از زوجین خرج و مخارج را پنهان کاری کند و همسرش توقع از مطلع بودن داشته باشد . زمانی که زوجین از پول برای برتری بر همسرش استفاده کند ، این کار او باعث جتگ و دعوا خواهد شد . اگر قرار باشد که رابطه ی زناشویی خوب عمل کند باید تساوی در تمام سطوح رعایت شود . هر دو طرف باید در تصمیم گیری های زندگی نقش و مسئولیت داشته باشند . این به این معنا نیست که هر دوی آن ها باید به یک اندازه پول در بیاورند و به یک اندازه خرج کنند ، چون چنین چیزی ممکن نیست ، بر اساس گفته ی مشاوران بهترین مراکز مشاوره اگر پول مظهر عدم تساوی بنیادین در رابطه ی زناشویی شماست ، باید فورا با این مسئله برخورد کنید . و باید پول منبعی برای غنی کردن زندگی مشترکتان باشد و از آن علیه یکدیگر برای کنترل کردن و ایجاد فاصله و ....  استفاده نکرد .