برخی از زوجین هستند که در فکر خود رویای شادی دارند و این افکار زندگی آن ها را خسته کننده می کند. اگر همواره یکی از طرفین توقع دارد که همسرش او را شاد کند و یا یکی از آن ها، برای ناراحتی خود دیگری را سرزنش می‌کند. و اگر در ازدواج شما هم رویای شادی وجود دارد، باید آن را کنار بگذارید تا عشق واقعی در زندگیتان جلوه گر شود. طبق تحقیقات بهترین مشاوره قبل ازدواج در زندگی مشترک تان، به فرایند رشد متعهد باشید و به عنوان یک زوج تصمیم بگیرید که هر دو طرف، به فرایند رشد شخصی و معنوی متعهد بمانید. بدون سرمایه گذاری در رشد شخصی، هیچ کس نمی تواند موفق باشد. البته آگاه باشید که فرایند رشد، زمان بر است و به تلاش، مشارکت و کمک دیگران نیاز دارد. بهترین نگرشی که همسران می توانند داشته باشند حمایت از یکدیگر است. ما مسئول رشد هم نیستیم اما در این فرایند می توانیم به همدیگر کمک کنیم و مشوق هم باشیم. به یاد داشته باشید که انسان رشد یافته، جذاب و امید بخش و با محبت است.  در ازدواج هدف را نباید شادی قرار داد و هدف های مهم تر از آن وجود دارد که یکی از آن ها رشد و تحول است و یکی از دستاوردهای فرعی رشد است.

مسیر خودشکوفایی همسران 

بر اساس گفته مشاور روانشناس افزایش سن و بزرگ شدن، با رشد یافتگی و خود شکوفایی تفاوت دارد. بین فردی که سال ها را پشت هم می گذراند و پیرتر می شود با کسی که در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد، تفاوت زیادی هست . به همین  دلیل مهم است که هر فرد، یا به تنهایی یا در قالب زن و شوهر در کنار افزایش سن، به خود شکوفایی برسد. و برای این کار خود شناسی لازم است تا شخصیت واقعی تان را باور کنید و آن را بشناسید و رشد دهید.

افراد خود شکوفا چه ویژگی هایی دارند؟

بر اساس مطالعات مشاوره خانواده خوب آن ها با واقعیت ستیز نمی کنند و آن را همانطور که هست می بینند و در واقع خود را فریب نمی دهند و آنچه که به عنوان واقعیت در زندگیشان جریان دارد را انکار نمی کنند ولی آن ها را می پذیرند. تعصب یا پیشداوری ندارند و با انجام تحقیقات و شناخت نظر خود را مطرح می کنند. می توانند بین خوب و بد تفاوت قائل شوند و معیار تشخیص آن ها بر مبنای منافع شان یا اطرافیان نیست. از طرفی اجازه نمی دهند که دیگران آن ها را تحت فشار قرار دهد و نگرش خاص خود را دارند و با هر سطح و موقعیتی رفتار و افکار خود را تغییر نمی دهند. نمایشی برخورد نکردن و متظاهر نبودن از ویژگی های آن هاست و صادقانه عمل می کنند. حرف زور نمی گویند و از افراد دیگر کورکورانه پیروی نمی کنند. و سعی می کنند در موقعیت های مختلف مانند شغل و ... موفق باشند و همچنین نسبت به خودشان و دیگران مسئولیت پذیر هستند و از مسئولیت ها شانه خالی نمی کنند و برای زندگی کار آمد و مدیریت زندگی خوب و موثر تلاش می کنند. بسیار مهربان و با محبت هستند و نسبت به دیگران حس سرشار از عشق و محبت دارند و آن ها دوست داشتن را عیب نمی دانند و از ابراز عشق و محبت به دیگران و به خصوص خانواده شان احساس شرمساری نمی کنند. شوح طبعی و توانایی خندیدن و خنداندن دیگران از ویژگی های آن هاست ولی به هیچ وجه کسی را تحقیر نمی کنند. خلاق و سازنده بودن از ویژگی های آن هاست و ایده هایشان برای زندگی شان بسیار مفید است. از موارد مهم دیگر سازگارو انعطاف پذیری این افراد می باشد. یعنی این که افراد می توانند خودشان را با شرایط گوناگون وفق دهند و این سازگار حتی شرایط نا مطلوب را نیز شامل می شود. داشتن قدرت انتخاب ، بالا بودن قدرت پذیرش،عاشق آموختن و دانستن ، یادگیری و گرفتن درس از تجربه ها از ویژگی های این افراد است. در واقع این افراد خود را گرفتار افراط و تفریط نمی کنند و تفکر و دانایی و آگاهی در آن ها وجود دارد و همچنین گرفتار غرور نمی شوند. هرگز گرفتار کبر و غرور نمی شوند و برای رسیدن به اهدافشان ، بسیار تلاش و پشتکار دارند و از شکست هایشان درس می گیرند و به خاطر آن ها از اهداف خود دست نمی کشند و انتقاد پذیر می باشند و به آن ها گوش می دهند و خیلی منطقی و آرام به آن ها پاسخ می دهند. پس در حالت کلی می توان گفت که زن و شوهر هر دو باید در کنار افزایش سن به خود شکوفایی و ارتقای رابطه شان بپردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سلامت روان و خود شکوفایی و ارتقا و بهبود ازدواج کارآمد می توانید با مشاوران مراکز مشاوره در ارتباط باشید.