در حال حاضر به دلیل انتشار سریع ویروس کرونا در کشور ما و اکثر کشور های دیگر در دنیا قرنطینه در آن ها به اجرا در آمده است تا بتوانند انتشار این ویروس را کاهش دهند ، اما محدودیت ایجاد شده برای افراد مشکلاتی را به همراه آورده است نظیر مشکلات اقتصادی ، مشکلات اجتماعی و همچنین مشکلات روانی . زیرا در این روز ها میزان استرس ، ترس ، اضطراب ، مشکلات خواب ، خلق پایین ، کاهش انگیزه ، افزایش عصبانیت و ... افزایش یافته است . این محدودیت که به عبارتی دور بودن از اجتماع را سبب شده است  باعث پدید آمدن مشکلات روانی شده است و افراد برای این که بتوانند این بحران را پشت سر بگذارند باید با برخی موارد آشنا شده و آگاهی پیدا کنند . از سوی مشاوران بهترین مرکز مشاوره برای سازگاری با استرسور های شدید راهبرد هایی مطرح می شود تا بتوانند در مقابل استرس مقاومت کنند و عملکرد خوبی برای حفظ سلامتی روحی و روانی در چنین شرایطی را داشته باشند . 

سازگاری :

میزان سازگاری از مواردی است که در این دوران تغییر می کند زیرا که در این دوران از آن جایی که شرایط معمولی و عادی زندگی تغییر می کند و فرد در هر نوع تغییری زمانی را لازم دارد تا با تغییرات ایجاد شده خودش را تطبیق دهد مدت زمان لازم سازگاری با شرایط جدید در بین افراد مختلف متفاوت است و ممکن است که برخی از ما سریع تر بتوانیم با محیط و شرایط جدید خود را منطبق سازیم بر اساس مطالعاتی که انجام شده در هنگام مواجه شدن با محیط جدید و شرایط جدید حداکثر 10 روز زمان لازم است تا فرد خود را با آن شرایط تطبیق دهد آگاهی از فرایند سازگاری و مدت زمان آن به فرد کمک می کند تا بهتر بتواند با شرایط کنار بیاید اما آن چه که می تواند در این دوران مفید واقع شود و فرد راحت تر بتواند خودش رابا آن تطبیق دهد این است که برنامه ی ز ندگی منظم و عادی که بتواند در این دوران انجام دهد را  را داشته باشد تا بتواند از بلاتکلیفی جلوگیری کند .

خطر و عدم اطمینان :

اطمینان نداشتن از آن چه که در آینده قرار است اتفاق بی افتد انسان را آشفته و دچار اضطراب می کند و وجود محدودیت در شرایط فعلی این را ایجاب می کند که افراد ارزیابی دقیقی را نسبت به احساسات خود داشته باشند و همچنین داشتن آگاهی درباره ی این احساسات مفید خواهد بود . افراد در موقعیت محدودیت ، گسستگی هیجانی از موقعیت و تمرکز بر تفکر عقلانی درباره ی خطرات واقعی و آن چه می توان برای حداقل رساندن خطرات انجام داد را توصیف می کند . این نوع تمرکز می تواند احساس تهدید را کمتر کند و به عبارتی واضح تر از این که تهدید آن ها را کنترل کند جلوگیری کنند .

وضعیت فعلی و محدودیت های ناشی از آن که باعث شده است ترس و اضطراب زیادی را تجربه کنیم و از آن جایی که هیچ اطلاعاتی از آینده ی این وضعیت نداریم و چه در پیش رو است شرایط دشوار تری را باعث می شود . آن چه که به آن تاکید فراوانی می شود بر اهمیت در لحظه بودن و عدم توجه زیاد به نقطه ی نهایی می باشد و به عبارتی توجه به آن چه که در روز یا هفته و ساعت می توان انجام داد که قابل دست یافتن هستند بهتر خواهد بود برای راهنمایی های بیشتر می توان با تلفن روانشناس تلفنی خوب تماس حاصل فرمایید .

یکنواختی و کسالت :

با ادامه یافتن شرایط محدودیت و قرنطینه ، احساس کسالت و یکنواختی شروع می شود . در این مواقع احساس تکراری شدن ، عدم تنوع و ... اشاره می کند که بر اساس مطالعات مشاوره افسردگی این شرایط ممکن است افسردگی را فراهم سازد . سرگرم کردن خود با سرگرمی های اینترنتی ، رسانه ها ، پادکست ها ،کتاب های دیجیتالی ، بازی ها و ارتباط با دوستان و نزدیکان از طریق تماس های تصویری ، ورزش کردن و .... می تواند راه هایی برای کاهش اضطراب و جلوگیری از افسردگی باشد . 

خلق و خو و انگیزه پایین :

در این دوران خلق و خو کاهش پیدا می کند و می توانیم انگیزه کم را هم در افراد ببینیم . نوسان خلق و انگیزه تجربه ای طبیعی بین افراد می باشد یعنی این که افراد در برخی روز ها حال خوب و در برخی روز ها حال بدی را تجربه می کنند و آگاهی به این موضوع می تواند آرامش بخش باشد . داشتن یا پیدا کردن حس هدفمندی احتمالا در طول انزوا و قرنطینه مفید خواهد بود . از راه های موثر در این شرایط می توان به نوشتن افکار مثل نا امیدی ، و نگرانی و ابراز احساسات پرداخت . به عبارتی نوشتن می تواند کمک کند که فرد احساس نظم داشته باشد . بر اساس مطالعات مشاوره وسواس پرداختن زیاد به افکار ناراحت کننده و تکرار پیوسته آن نگرانی ها خود باعث بروز اضطراب شدیدی می شود . 

روابط در دوران قرنطینه :

افراد در این شرایط باید بتوانند بر اهمیت تحمل دیگران و قابل تحمل بودن خود تاکید می کنند . برای کاهش تعارض و جر و بحث در طول این زمان به خویشتنداری نیاز می باشد . در محیط های خانوادگی باید تلاش شود تا در هنگام مواجه شدن با مشکل و برای جلوگیری از بحث و دعوا به صورت صمیمی تلاش شود تا آن ها حل شوند .