در حالت کلی بر اساس مطالعات بهترین مشاور خانواده می توان گفت که مرد ها وقتی بر سر شوق می آیند که احساس کنند به آن ها نیاز است و زن ها وقتی بر سر شوق می آیند که احساس کنند مورد عشق و حمایت قرار گرفته اند. به این صورت که مرد ها زمانی انگیزه و قدرت پیدا می کنند که احساس کنند به وجود آن ها نیاز است و وقتی مرد احساس کند که همسرش در موردی به او احتیاج ندارد، کم کم بی تفاوت می شود و شور و شوقش را از دست می دهد وای اگر احساس کند که همسرش به او اطمینان دارد هر کاری از دستش بر می آید انجام می دهد تا نیازهای او را برآورده کند و مطمئن است همسرش قدردان زحمات او است. از طرفی زن ها احساس کنند که مورد لطف و محبت قرار گرفته اند. و زمانی که زنی احساس کند مورد عشق و حمایت شوهرش قرار نگرفته از این که در روابط اش زیاد از خود مایه می گذارد خسته می شود ولی وقتی مورد لطف و احترام شوهرش قرار بگیرد، احساس رضایت می کند و به همان نسبت احساس بهتری خواهد داشت. 

عشق مردان به زنان

اگر بخواهیم برای برآورده ساختن نیازهای خود به همسرمان زیان برسانیم، حتما شاهد نارضایتی، رنجش و تنش در روابط زناشویی خود خواهیم بود. رمز موفقیت در زندگی زناشویی این است که هر دو طرف احساس پیروزی کنند. نه این که یکی ببازد و دیگری پیروز شود. در این صورت زندگی مشترک با مشکلات زیادی همراه خواهد بود اما پیروزی هر دو طرف در واقع موفقیت رابطه عاطفی را نشان می دهد.

عشق زنان به مردان

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج خوب زنان زمانی که ناراحت، ناکام ، سردرگم، دردمند و نا امید هستند، بیش از هر چیزی که احتیاج دارد یک همدم است، او باید احساس کند که تنها نیست و مورد عشق، لطف و حمایت است. همدلی، درک و تایید کردن زن، موجب می شود که او حمایت مرد را بپذیرد و قدردان آن باشد. مردان معمولا این موضوع را نمی داننند زیرا که زمانی که ناراحت هستند مانند زن ها نیستند و ترجیح می دهند که تنها باشند و مشکلشان را حل کنند. ون  فکر می کند که اگر زن را تنها بگذارد و یا راه حل هایی که می دهد اوضاع بهتر خواهد شد اما در حقیقت این طور نیست. زن در این شرایط احتیاج دارد که فردی به حرف هایش گوش کند. زمانی که زن احساساتش را با مرد در میان می گذارد شایسته ی آن است که مورد محبت و عشق قرار بگیرد و نیازهایش برآورده شود و در این صورت شک و تردیدش از بین می رود و اگر احساس کند شایسته ی عشق است و لازم نیس تلاش فراوان برای به دست آوردن آن کند، آرامش پیدا می کند.

 

سرزنش کردن ممنوع!

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی ایران وقتی رابطه دچار مشکل می شود زن همسرش را مقصر می داند و او را به خاطر ناراحتی شان سرزنش می کند. و احساس می کند که در حقش بی انصافی شده زیرا کمتر از آن چه که نیاز داشته ، محبت و توجه دیده است. گرچه زن محبت و توجهی را که شایسته اش بوده ندیده اما برای بهتر شدن روابطش باید بداند که خودش در ایجاد این مشکلات تا چه حد سهیم بوده است.  همچنین مردی که نیاز همسرش را نادیده گرفته نباید همسرش را به خاطر این که رفتارش دوستانه نیست، او را سرزنش کند. درک متقابل، اعتماد به یکدیگر، همدلی، پذیرش و حمایت یکدیگر، راه حل مشکلات است نه سرزنش کردن همسرمان. 

تعیین حد و مرز ها و رعایت آن:

مهم ترین مسئله این است که زن باید بداند تا چه حد از خودش برای شوهرش مایه بگذارد و بدون این که از او دلخور شود. و به جای این که از مرد توقع داشته باشد که به اندازه خودش از خودگذشتگی کند، باید برای خودش تعیین کند که تا چه حد می خواهد از خودگذشتگی نشان بدهد. همچنین مردان باید به حرف های زنان گوش دهندو زنان باید بتوانند خواسته ها و نیاز های خود را با زبان شفاف و مهربانی بیان کنند و مردان به آن ها گوش دهند. گفتگو کردن و مهارت گوش دادن از موارد مهمی است که می تواند بسیاری از مشکلات را در رابطه حل کند. زمانی که شما از خواسته های یکدیگر آگاه می شوید، و توانایی گوش دادن به صحبت های همسرتان را به دست می آورید می توان با ایجاد تغییراتی، رابطه عاشقانه و صمیمانه با همسرتان را ایجاد کنید. و در واقع انگیزه برای ادامه زندگی مشترک را پیدا می کنید. اما بعد از آن باید مسئولیت پذیر باشید. و رفتارهایی که می تواند رابطه را با مشکل مواجه کند و یا پاسخ ندادن به نیاز های یکدیگر و ..... باید مسئولیت تمام آن ها را قبول کنید و هرکس سهم خود از ایجاد مشکل را آگاه باشد. تعیین حد و مرز ها برای رابطه می تواند آرامش بیشتری را برای زوجین به همراه داشته باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کلینیک روانشناسی تخصصی در ارتباط باشید.