برای پاسخ به این پرسش چند مورد است که رعایت کردن ان ها می تواند حالتان را بهتر کند.

لغت باید خطرناک است

باید یکی از ناسالم ترین لغات است.  این بایدها را جمع کنید و دور بریزید. این بایدها فشار زیادی به شما وارد می کننپ که هیچ نیازی به آن ندارید  مخصوصاً وقتی با دقت به آن ها نگاه کنید می بینید شاید بارها این بایدها را به خودتان بگویید اما در واقع هیچ یک از آنها خواسته قلبی خودتان نباشد.

افکاری که پشت این شایدها پنهان شده اند بسیار زیرک هستند. معمولاً آنها از طرف یک همکار گفته می شوند یا چیزهایی هستند که در شبکه های اجتماعی میبینید یا حتی والدینتان میگویند اگر رد این بایدها را دنبال کنید میبینید که از یک شخص خاص یا واقعه خاصی نشئت می گیرند.

یادتان باشد که بعضی از فشارهای بیرونی به شما کمک می کنند انسان متمدن تری باشید؛ و باید های زیادی هستند که رعایت می کنید.  بنابراین گاهی به این بایدها گوش می دهید  چون به شما کمک می کنند  تا اخراج نشوید یا از تنش ها دور باشید این بایدها کاملاً با اهمیت هستند اما وقتی به بایدهایی بچسبید که برایتان اهمیتی ندارندشما را به سمت احساسات مزخرف سوق می دهند و باعث می شوند حس خوبی نداشته باشید. آنجاست که متوجه می شوید وقتش رسیده تا قدمی به عقب بردارید. روانشناس خوب تاکید می کند وقتی شما به سیستم ارزشی خودتان عمیقاً فکر کنید و با آنچه واقعاً درونتان رخ می دهد تماس پیدا کنید خیلی راحت تر می توانید مسائل استرس زا را تحلیل کنید و تصمیم بگیرید که آیا آنها ارزش نگرانی و جنگ و دعوا دارند یا نه. وقتی این کار را انجام دهید به خود واقعیتان نزدیک تر می شوید و می توانید دلهره های بایدها را محو و نابود کنید. وقتی که نمی توانید از پسش بربیایید زمانش رسیده تا دوباره آن کار را بازبینی کنید چون این قضیه نشان می دهد اجازه داده اید باید ها افسارتان را در دست بگیرند کار خوبی نیست که به جای اینکه حس آرامش و سلامتی خودمان را در اولویت قرار دهیم تمایل داشته باشیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم. این گونه داریم احساسات دیگران را بر احساسات خودمان ترجیح می دهیم و عشق به خود را فراموش می کنیم.  

دغدغه های الکی را دور بریزید

مشاور خانواده می گوید گاهی بابت چیزهای مزخرف استرس داریم. ممکن است به خاطر حرفی که کسی زده آزرده شوید یا فکر کنید که باید جور دیگری حرف می زدید و یا احساس می کنید باید زندگیتان جور دیگری می بود.  خود واقعی بودن به این معناست که اگر موضوعی واقعاً ارزشش را دارد و با ارزشهای شما همسو است، قطعاً موضوع هدفمند و قابل کنترلی است حتی اگر گاهی باعث شود مضطرب شوید.  با زیر سؤال بردن خود واقعیتان به خودتان آسیب نزنید.

دغدغه های الکی را کنار بگذارید. 

مشاور خانواده تاکید می کند زمانی را که صرف می کنید بفهمید دیگران چه فکری در مورد شما می کنند، دقیقاً همان زمانی است که وقتتان را در حوزه دغدغه های الکی تلف می کنید. کلید موفقیت برای بیرون ماندن از منطقه دغدغه های الکی این است که در آن لحظه جلوی ذهن حرافتان را بگیرید و متوجه باشید که چه اتفاقی در حال افتادن است و همان موقع است که به جای تسلیم عذاب وجدان شدن یا تحت فشار قرار گرفتن یا هرگونه افکار منفی که ذهن حرافتان باعث ان می شود از نشخوارهای ذهن  به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کنید  تا خودتان را در آغوش بگیرید.

پذیرش را یاد بگیرید.

طبق نظر روانشناس خوب گاهی سخت است بابت عادت های بدمان تنبیه شویم.  اما اگر بپذیریم که هیچ انسانی کامل نیست می توانیم روابطمان را  قوی تر کنیم هنگامی که  ضعف های  خودتان را بپذیرید می توانید به حقیقت خودتان نزدیک تر شوید و شما خیلی زود می توانید نقایص خودتان را تشخیص دهید به جای این که ان ها را نادیده بگیرید وقتی بخشهای ناقص خود را بپذیرید می توانید به خودتان کمک کنید که  از بخش های ناقص دیگران هم به راحتی بگذرید. این گونه انتظاراتتان پایین ترمی ایند و در نتیجه می توانید دیگران را ببخشید و نقایص آنها را رها  کنید و نقایص خودتان را نیز قبول می کنید. 

فراموش نکنید که هر لحظه با خودتان مهربان باشید و مطمئن شوید که این مهربانی را به دیگران هم گسترش می دهید وقتی این کار را انجام دهید راحت تر می توانید درک کنید که دیگران چه نوع شخصیتی دارند متوجه نقایص آن ها می شوید نقایص خودتان را می پذیرید و اگر باعث آزار آن ها شده اید از آنها عذرخواهی می کنید و به زندگیتان ادامه می دهید.برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مراکز مشاوره در ارتباط باشید.