برای این که رابطه تان را سرزنده نگه دارید و حال خوبی داشته باشید بر اساس مطالعات مرکز مشاوره خوب این موارد را رعایت کنید.

به خودتان اعتماد داشته باشید و خودتان را دوست بدارید. 

اولین و مهمترین مساله جلب اعتماد به خودتان است و باید روی آن کار کنید. روابط با خودتان شبیه رابطه ی شما با هر کس دیگری است، اگردوستی دارید که همیشه تاخیر دارد و به قول و قرارهایش پایبند نیست، اعتماد شما را از دست می دهد. این رابطه در مورد خود ما هم به همین صورت است، اگر به کسی اعتماد ندارید، بسیار کار سختی است که او را دوست داشته باشید و شرایط با خودتان هم به این صورت است پس باید روی اعتماد به خودتان کار کنید. 

مقایسه کردن را کنار بگذارید. 

بر اساس مطالعات مشاوره ازداج مقایسه کردن قضاوت ناعادلانه ی خودتان با دیگران  است. مقایسه با یک ایده آل غیرواقعی در همه ی زمینه ها. اندامی شبیه مانکن ها م یخواهید، و یا به اهداف قطعی شخصی و شغلی برسید، می خواهید به دور دنیا سفر کنید و زبان های خارجی را یاد بگیرید و یک ساز موسیقی و آشپز درجه یکی شوید و یک زندگی اجتماعی خوب و همسر کامل و بچه های سر به راه هر چیز عالی را برای خود می خواهید و سراغ بهترین ها می روید . وقتی که ما چنین ایده الی داریم، پیوسته خودمان را با آنها مقایسه کرده و همیشه هم به بدترین وجه ممکن این کار را می کنیم.

مسیر رسیدن به رضایت، متوقف کردن مقایسه ی خودمان با این ایدهال هاست. متوقف کردن اینکه خودمان را قضاوت کنیم، این مسیر رها کردن ایده ال ها و یادگیری اعتماد به خویشتن است.شما اگر همواره خود را با این موارد مقایسه کنید از زندگی و داشته هایتان لذت نخواهید برد و این پاراحتی های زیادی را در زندگی مشترک ایجاد خواهد کرد . 

قانون طلائی در زندگی مشترک

یکی از قوانین طلایی زندگی مشترک، با هم رشد کردن است. هر کس در طول زندگی تغییر میکند ودرگیر فعالیتهای مختلف میشود. همیشه مشوقهمسر خود باشید و همانطور که خود در تلاشید که مسائل مختلف و مورد علاقه خود را بیاموزید به همسرتان نیز کمك کنید تا این فرایند را طیکند. بسیار دیده شده که یکی از طرفین مدارج ترقی را طی میکند و همسر در طول این سالها کمك حال و مشوق او بوده و در پایان فاصله زیادیبین دو طرف بهوجود آمده که گاهی ادامه زندگی مشترک را ناممکن کرده است. بهتر این است که در کنار رشد فردی رشد مشترک هم داشتهباشید تا بهتر و بیشتر یکدیگر را درک کنید و مشاور و همراه خوبی برای یکدیگر باشید.

زندگی مشترک ناموفق

طبق مطالعات مشاور خانواده ممکن است که یك ازدواج موفق به یك زندگی مشترک ناموفق ختم شود، واین موضوع بستگی دارد که ازدواج موفق از دیدگاه طرفین چه تعریفی داشته و چگونه شکل گرفته است. اغلب ازدواج های مبتنی بر عشق و بدون شناخت کافی از طرف مقابل شاید در اوایل، یك ازدواج موفق باشد اماهمانطور که گفته شد، داشتن یک زندگی موفق را تضمین نمی کند و بحثه ا و بگومگو ها و دعواها مدت کوتاهی پس از ازدواج آغاز می شود. زندگی موفق زمانی ایجاد می شود که زن و شوهر مهارت حل مساله و همدلی را بیاموزند و در زندگی مشترک آنها را به کارب گیرند. ما باید یاد بگیریم به مسایل از دیدگاه فرد مقابل نگاه کنیم، به احساسات و خواسته های طرف مقابل احترام بگذاریم، زمانی که عصبانی هستیم روی خواسته هایمان پافشاری نکنیم، با بروز کوچكترین مشکلی یك گفت وگوی منطقی داشته باشیم، به جای شنیدن، مهارت گوش کردن را یاد بگیریم و در زندگی مشترکمان گذشت کنیم و مسایل جزیی و پیش پا افتاده را به جنجال و کشمکش تبدیل نکنیم. شما همان زوج هائی هستیدکه قبل از ازدواج مرگ هم نمی توانست شما را از یکدیگر جدا کند ولی بعد از ازدواج جزئی ترین مسائل هم می تواند بین شما جدائی به همراه داشته باشد.

عادت جای عشق را می گیرد.

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج بسیاری از افراد بر این باورند در طول زندگی مشترک عشق جای خود را به عادت میدهد. زن و شوهر باید هر چند وقت یک بار گرد و خاک زندگی مشترک را بگیرند و با ایجاد تنوع نگذارند عشق به عادت تبدیل شود. البته عادتی که توأم با عشق باشد نشانه ای از یك زندگی مشترک موفق است وعشق، اعتماد، گذشت و صداقت است. درواقع یك زوج موفق خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت می گویند، استقلال و فردیت خود را در طول زندگی مشترک حفظ می کنند و به حریم خصوصی طرف مقابل احترام می گذارند، روشهای حل اختلاف را می آموزند و به کار می گیرند و برای حفظ رابطه تلاش می کنند و نمی گذارند عادت جایگزین عشق آنها شود.

حالا اگر بنا به دلایلی به این نتیجه رسیدیم که ازدواج ناموفقی داشته ایم یا این که دیگر زندگی مشترک موفقی نداریم، در این شرایط مراجعه به یك مشاور خانواده توصیه می شود. جدا شدن همیشه راهی برای حل مشکل و رابطه نیست و بهترین مورد این است که مشکلات رابطه را شناسایی کنید و چگونه حل کردن ان ها را یاد بگیرید در این صورت می توانید با بحران ها به راحتی کنار امده و حال بهتری را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مرکز مشاوره خوب در ارتباط باشید.