احترام به همسر از اولویت های مهم هر ازدواجی می باشد و برای حفظ موفقیت و پایداری در رابطه همواره باید به آن توجه شود . زمانی که در ازدواج و یا رابطه احترام وجود نداشته باشد به مرور زمان دچار نابودی و جدایی خواهد شد .. زمانی که باید ها و نباید های زندگی مشترک و زناشویی را بدانید و آن ها را همواره در رابطه ی خود رعایت کنید بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و فرد می تواند احترام همسر خود را نگه دارد . البته باید این را بدانیم که هر دو طرف زن و مرد به یک اندازه آن را رعایت کنند . بر اساس مطالعات کلینیک روان شناسی با آگاهی از مدیریت زندگی مشترک می توانید سلامت رابطه ی خود را حفظ کنید .

احترام و نیاز به آن :

مزلو روانشناس مشهور بر این عقیده بود که برای بررسی سلامت روان ، فقط باید انسان به غایت سالم را مورد مطالعه قرار دهد . در همه ی انسان ها تلاش یا گرایشی فطری برای تحقق خود هست ، انگیزه ی انسان نیاز های فطری و مشترک است که در سلسله مراتبی از نیرومند ترین تا ضعیف ترین نیاز ، قرار می گیرد . شزط اولیه ی دست یافتن به تحقق خود ، ارضای چهار نیاز جسمانی و یا فیزیولوژیک ، نیاز های ایمنی ، نیاز های محبت و احساس تعلق و نیاز به احترام است . مزلو احترام را این گونه توصیف می کند که دو نوع نیاز به احترام داریم . احترامی که دیگران می گذارند و احترامی که خود به خود می گذاریم . احترامی که دیگران می گذارند مقدم است . زیرا ظاهرا دشوار بتوان درباره ی خود به نیکی اندیشید ، مگر آن که اطمینان حاصل کرد که دیگران درباره ی ما نیک می اندیشند . احترامی که منشا خارجی داشته باشد ، می تواند بر پایه ی تحسین ، موقعیت ، یا وجهه یا موقعیت اجتماعی ، یعنی همه ی ویژگی هایی باشد که به طرز تفکر و واکنش دیگران در قبال ما ارتباط می یابد . وقتی احساس احترام درونی کنیم یا به خود احترام بگذاریم ، احساس ایمنی درونی و اعتماد به خود می یابیم و خود را ارزشمند و شایسته احساس می کنیم . زمانی که فاقد احترام به خود باشیم ، در مقابله با زندگی احساس حقارت و دلسردی و ناتوانی می کنیم . برای دستیابی به احساس احترام به خود راستین ، باید خود را خوب بشناسیم و بتوانیم فضایل و نقاط ضعفمان را به طور عینی تشخیص دهیم . اگر ندانیم چیستیم و کیستیم ، نمی توانیم به خودمان احترام بگذاریم . 

احترام به همسر :

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج نیاز به احترام مهم می باشد و در بین زوجین آسیب های زیادی را وارد می کند . برای مثال اعتماد به نفس فرد را تخریب می کند و یا مشکلات عاطفی بسیاری را باعث می شود در ادامه به چند مورد از راهکار ها که می تواند باعث احترام شود را بیان می کنیم .

با وجود تفاوت ها و مشاجره درباره ی آن ها صلح کنید .

برخی از زوجین تلاش می کنند که برای به کرسی نشاندن حرف خود طرف مقابل را ناراحت کنند اما این روش درستی نیست و پس از مدتی صمیمت را از بین می برد . در صورت وجود تفاوت ها و اختلاف ها باید نظر یکدیگر را گوش دهید و نقاط مثبت و نفی هر کدام را بسنجید و با مشورت یکدیگر و رضایت هر دو تصمیم لازم را بگیرید . دکتر کنترل خشم بیان می کند که افراد زمانی که با اختلاف ها مواجه می شوند برای کزسی نشاندن حرف خود با یکدیگر به مشاجره و تعارض می پردازند و این خود سبب بروز خشم و عصباینت می وشد و در نهایت نتیجه ای نخواهیم داشت . اما صحبت درباره ی مسائل در زمان آرامش از اصول مهم می باشد . بر اساس مطالعات روانشناسی والدین کودکان زمانی که از پدر و مادر خود به روش درست الگو بردارند در آینده در روابط خود نیز موفق تر عمل خواهند کرد و باید بدانیم که هرگونه جر و بحث و دعوا کودکان را عصبی خواهد کرد و نمی توانند در آینده تصمیم منطقی بگیرند .

قدر دانی از همسر :

مهارت ارتباط نشان می دهد که زمانی که زوجین پیوسته از یکدیگر گله و شکایت می کنند و نق می زنند و فقط مشکلات را می بینند رابطه را دچار مشکل خواهد کرد و می توان گفت که پس از مدتی بسیارخسته کننده خواهد شد . محبت کردن و ادای احترام و مهربانی و حمایت کردن او در هر زمانی می تواند بسیار اثر مثبتی بگذارد . و باید بدانیم که مستقیما تشکر کردن از شریک عاطفی خود بسیار مناسب است و نباید آن را نادیده گرفت .

احترام به خود :

همان طور که در قسمت بالا اشاره شد علاوه بر دریافت احترام دیگران احترام به خود نیز نقش مهمی دارد و می توان گفت برای این که بتوانید رابطه ی خوبی داشته باشید باید در ابتدا با خود مهربان باشید و احترام خود را نگه دارید تا دیگران نیز احترام شما را نگه دارند .

وقتی اشتباهی می کنید از همسر خود به شیوه ای درست عذر خواهی کنید ، شنونده ی خوبی باشید و با همسر خود همدردی کنید . تلمبار کردن احساسات منفی و نادیده گرفتن محبت های همسر ، دروغ گفتن و تعریف و تمجید از همجنس هایش و یا بد گویی پشت همسر می تواند احترام را جریحه دار کند .