مشاور ازدواج و مشاور خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو دارای تخصص حرفه ای در زمینه بهداشت روان هستند که به طور گسترده در زمینه روان درمانی و سیستم های خانواده آموزش دیده اند. روانشناس ازدواج و روانشناس خانواده دارای مجوز برای تشخیص و درمان انواع اختلالات روانی و عاطفی هستند.

مشاوره ازدواج توسط روانشناس مشاور در مرکزمشاوره انجام می شود و واحد خانواده را به طور کامل بررسی می کند و با مصاحبه زوجین می توان  روابطی که بر فرد یا هر فرد در واحد خانواده تاثیر می گذارد درک کرد.

بهترین مشاوره خانواده در کلینیک روانشناسی در موارد زیر می تواند مفید باشد :

رفع مشکلات ارتباطی در ازدواج یا خانواده

عواقب عاطفی به خاطر خیانت

تعادل در کار و خواسته های خانه

نگرانی های رفتاری مربوط به یک کودک

حمایت از افراد به دلیل غم و اندوه پس از دست دادن یکی از عزیزان

خشونت خانگی

سوء مصرف مواد

 

خانواده همچنین می توانند از طیف وسیعی از مشکلات بالینی جدی برخوردارباشند. مشاور روانشناس که تخصص آنها ممکن است شامل کمک به افراد دارای اضطراب، افسردگی، سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن و بیماری های مزمن فیزیکی باشد ، می تواند به آن ها کمک کند.

 آیا مشاوره خانواده مناسب است ؟

مشاوره خانواده در کلینیک مشاوره انتخاب نو به والدین، خواهران و برادران و اعضای خانواده در فرآیند درمان به آنها فرصت به ارمغان می آوردتا با  سیستم خانواده که دارای ساختار و الگوهای ارتباطی خود است که می تواند به سبک والدین، شخصیت ها و سایر عوامل تاثیر گذار باشد ، آشنا شوند. زیرا به نظر دکتر روانشناس خانواده نقش مهمی در رشد روانی، جسمی و معنوی دارد.