مشاوره خیانت امروزه یکی از پرکاربردترین نوع مشاوره خانواده در کلینیک روانشناسی می باشد. روانشناسان، خیانت در زوجین را در زندگی مشترک یکی از بزرگترین آسیب هایی می دانند که به یک خانواده آسیب می زند.

زوج جوانی که با آرزوهای زیاد زندگی مشترک خود را شروع نموده آمد تحت تاثیر مشکلات متعددی ممکن است از مسیر تعهد به یکدیگر خارج شوند. مشاور خیانتهمواره سعی در یافتن علت خیانت می باشد زیرا این مسئله آسیبی دوسویه به هر دو طرف وارد می آورد.
روانشناسان علت خیانت را مسائل زیادی می دانند که نمونه های از آن را بیان می کنیم:
- عدم هیجان و یکنواختی در زندگی مشترک، دکتر مشاور خیانت علت بسیاری از خیانت ها را یکنواختی در زندگی مشترک می دانند. بسیاری از زوجین پس از چند سال که هیجانات اولیه در زندگی مشترک فروکش نمود برای بهبود روحیه و هیجان خود اقدام به برقراری روابطی خارج از تعهد می نمایند.
- نارضایتی از روابط زناشویی، مشکلات بسیاری از زوجین نداشتن رضایت از روابط جنسی و عدم مراجعه به موقع به مشاور سکس تراپی می باشد.
- روابط آزار دهنده و فشار زا، در مواقعی که دعوا و درگیری در بین زوجین افزایش یافته و همواره به جلسه آرامش در حال پرخاش به یکدیگر می باشند.
- تمایل به بازگشت به حس جذابیت و آزادی های دوره مجردی، بسیاری از مشاوران بر این اعتقاد هستند که تمایل افراد به زندگی دوره مجردی با گذشت زمان از بین نمی رود و چنانچه به شکل صحیح مدیریت نشود احتمال وقوع خیانت را در افراد بالا می برد.

 

در مراکز مشاوره خیانت یک دکتر مشاور با در نظر گرفتن احساسات افراد و دلایل بروز خیانت سعی در کمک به مراجعین می نماید. باید توجه داشت یکی از بزرگترین دلایل بروز خیانت عدم رسیدگی و مراجعه به کلینیک روانشناسی و استفاده از مشاور زوجین و مشاور خانواده می باشد .

بسیاری از افرادی که با مشکل خیانت روبه رو می شوند به سرعت تصمیم به ترک زندگی مشترک و طلاق می گیرند اما مشاور خانواده و روانشناسان معتقد هستند با سبب شناسی مناسب امکان ترمیم رابطه آسیب خورده می باشد.

یک کلینیک مشاوره خیانت مکان خوبی برای این ترمیم می باشد. روانشناس خیانت در ابتدا اجازه می دهد تا فرد خیانت دیده تمامی فشارهای ذهنی خود را تخلیه نماید و زمان مناسبی برای تخلیه این فشار به فرد می دهد. حضم این مسئله و تخلیه فشار و خشم در حضور یک دکتر روانشناس می تواند کمک کند تا فرد با بهترین روش ممکن از فشارها خارج شود. روانشناسان خیانت با یافتن علت خیانت و درمان آن به زوجین کمک کنند تا باز زندگی مشترک خود را از نو بسازند.

نکته بسیار مهم در زندگی امروز استفاده از یک کلینیک مشاوره و مراجعه به یک متخصص مشاور خیانت می باشد. افراد با کمک گرفتن از مشاوره می توانند پیش از وقوع مشکلات جلوی بسیاری از آن را بگیرند.

کلینیک انتخاب نو با همکاری متخصصان روانشناس مکانی بسیار مناسب برای افرادی می باشد که در معرض خیانت قرار گرفته اند.