مشاوره تحصیلی یکی از خدمات مهم مراکز مشاوره می باشد. امروزه یکی از مهمترین دغدغه نوجوانان و خانواده ها مشکلات و مسائلی می باشد که تحصیلات در پی دارد.
روانشناسان در کلینیک روانشناسی معمولا اهمیت ویژه ای برای این بخش از زندگی نوجوانان قائل هستند. نمونه ای از دلایل استفاده از مشاور تحصیلی به شرح زیر می باشد:
فشارهای تحصیلی ، تغییر مقطع تحصیلی، نگرانی ها و استرس کنکور، نحوه مطالعه بهینه، تداخل مهمترین مقاطع تحصیلی با سن بلوغ، اضطراب امتحان و مشکلات روحی و روانی، همگی از مسائلی می باشد که یک نوجوان امروزی و خانواده آنها با آن دست به گریبان هستند.
معمولا پذیرش از خانواده در این دوره سنی برای نوجوانان سخت و دشوار است، کمک گرفتن از یک روانشناس تحصیلی نه تنها برای نوجوانان بلکه برای خانواده هایی که با این مشکلات دست به گریبان هستند ، در این زمان بسیار مفید و مهم است.
دکتر مشاور تحصیلی می تواند با راهنمایی خانواده ها ، درباره نوع برخورد و نحوه صحبت کردن با نوجوان کمک قابل توجهی به نوجوانی که در فشارهای مختلف و تغییرات مهمی که در دوره سنی که در ان به سر می برد انجام دهد.

خوشبختانه امروزه با حضور روانشناسان می توان کمک شایانی در انتخاب مسیر صحیح و هدفمند به نوجوانان کرد.مشاور تحصیلی نه تنها کمک خوبی برای خانواده ها می باشد، بلکه با توجه کردن به بخش های نهان و علایق نوجوان و انجام تست های روانشناسی می تواند به هدفمند کردن انتخاب رشته تحصیلی برای نوجوانان و نحوه برنامه ریزی تحصیلی و آرام نمودن ذهن نوجوانان بسیار کارآمد باشد.
انتخاب یک مشاور تحصیلی مناسب می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیت یا شکست نوجوانان داشته باشد.
همراهی والدین و مدرسه معمولا با مشاور روانشناس بسیار مهم می باشد. زیرا دو نهاد اصلی نوجوانان خانواده و مدرسه می باشد.
از نظر دکتر روانشناسی تحصیلی بسیاری از مشکلات نوجوانان ریشه در همین عدم هماهنگی در خانه و مدرسه می باشد. نوجوان پر شوری که هنوز مسیر مشخصی برای حرکت انتخاب نکرده با عدم هماهنگی در خانه و مدرسه با مسیرهای نا مشابهی روبه رو می شود که هر کدام مزیت های خاص و تشویق در آن مکان خاص را به همراه داردو
البته امروزه با کمک حضور مشاور تحصیلی حرفه ای در مدارس میزان این ناهماهنگی ها بسیار کنترل شده است.

بسیاری از نوجوانانی که دچار افت شدید تحصیلی می شوند، از فشارهای روحی و روانی در خانواده و یا محل تحصیل خود رنج می برند، و حل این بحران تنها از طریق هماهنگی بین روانشناس و مدرسه و والدین میسر است.بحران بلوغ و فشار کنکور در روابط بین نوجوانان نیز بسیار اثر گذار است، یک مشاور تحصیلی خوب نه تنها به تحصیلات نوجوانان توجه می کند بلکه به روابط بین آنها و نحوه تاثیر گذاری بین نوجوانان نیز دقت می کند.
باید توجه داشت بر طرف کردن این نیاز مهم نوجوانان ، استفاده از یک کلینیک روانشناسی خوب انتخاب نو و یک مشاور تحصیلی ماهر می باشد، زیرا همان گونه که راهنمایی های صحیح یک مشاور تحصیلی خوب می تواند تاثیر گذار باشد، راهنمایی اشتباه نیز می تواند مسیر آینده نوجوان ما را تحت تاثیر قرار دهد.