روانشناسان در مرکز مشاوره ، همواره بر این اعتقاد هستند که کمک همیشه در کنار شماست و کافی است که به سمت آن حرکت کنید. اکثر مراجعین همواره در این نگرانی به سر می برند که آیا مشکل آنها قابل حل می باشد یا خیر؟ پاسخ به این افراد بسیار ساده است، خواستن توانستن است.
ابتدا توضیح کوتاهی می دهیم درباره انچه دکتر روانشناس به آن وسواس یا اختلال وسواسی می گویند، وسواس عبارت است از تکرار عملی که به موجب آن فرد در زندگی عادی خود به واسطه عمل به آن دچار مشکل و یا فشار زیادی می شود.
روانشناسی وسواس کار پیچیده ای نیست ولی بسیاری از افراد ، تکرار کردن اعمال خود را وسواس می نامند و این در حالی است که این گونه نمی باشد.
وسواس به دو صورت عملی و فکری می باشد، مشاوران بر این باور هستند که ریشه وسواس در نگرانی ها، اغتشاشات فکری و اضطراب ها می باشد.

از جمله افرادی که برای درمان این اختلال به مرکز روانشناسی انتخاب نو مراجعه می کنند از دسته های زیر می باشند:

افرادی که دچار وسواس فکری چک کردن مداوم می باشند.

افرادی که تمایل به شستشوی بیش از اندازه دارند.

افرادی که احساس گناه یا اشتباه به صورت مداوم همراه آنان است.

افرادی که دائما در حال شمارش و مرتب کردن هستند و توانایی مقابله با این عمل را در خود ندارند.

افرادی که خود را مجبور به نگهداری چیزهایی می کنند که نیاز ندارند ولی ترس ، مانع از دور ریختن می شود

تمامی این ویژگی ها وقتی شکل افراطی به خود می گیرد تبدیل به مشکلی جدی در زندگی افراد می شود و تاثیرات جبران ناپذیری، دارند. روانشناس وسواس می تواند با استفاده از تکنیک های روانشناختی به افراد کمک کنند تا از فشار حاصل از این بیماری وسواس رهایی یافته و به زندگی عادی خویش بازگردند.

دکتر روانشناس معمولا اختلال وسواسی را همانند دیگر اختلالات مانند افسردگی و... می دانند. با این تفاوت که افرادی که دچار وسواس بیش از اندازه هستند کمتر به مشاور رجوع می کنند و به تنهایی مشغول مبارزه با این ویژگی غیر معمول خود می شوند و متاسفانه معمولا اطرافیانشان همواره در رنج این شرایط با آنها شریک می باشند.

استفاده از مشاوره در کلینیک درمان وسواس انتخاب نو  برای این افراد بسیار کار آمد است. مشاور اختلالات وسواسی با آگاهی از زمینه ایجاد وسواس و دریافتن این که وسواس چه علت ناخودآگاهی در فرد دارد می توانند به افراد کمک کرده تا با رفع اضطراب ذهنی خود از این همه فشار و رنج خارج شوند.

روانکاوان معتقد هستند اختلال وسواسی ریشه در نگرانی ها و فشارهای روانی می باشد که محیط اطراف به فرد وارد می آورد . وقتی یک روانشناس خوب به مراجع وسواسی خود آموزش کنترل خود و محیط اطراف را می دهد، فرد وسواسی ابتدا دچار گونه ای بازداری عصبی می شود به همین علت معمولا دکتر روانشناس ، پیشنهاد حضور یک روان پزشک را در دوره درمان به بیمار می دهد تا بتواند پروژه درمانی خود را موفق تر پشت سر بگذارد. و در کنار تمرینات روانشناختی از دارو درمانی نیز بهره مند شوند.

با تمام این توضیحات باید متوجه شد که اختلال وسواسی یک بیماری قابل درمان در کلینیک روانشناسی حرفه ای می باشد، و می توان با کمک یک روانشناس خوب و روانکاو خوب با این بیماری مبارزه نمود.