کلینیک های روانشناسی همواره پذیرای تمامی افرادی که دارای مشکلات فراوانی هستند می باشد.خیانت زناشویی یکی از این مشکلات می باشد که با افزایش فشار و مشغله در زندگی های زناشویی افزایش یافته است.

روانشناسان بر این اعتقاد هستند که یکی از مهمترین دلایل خیانت زوجین عدم رضایت از روابط جنسی می باشد، اما باید توجه داشت که تداخل این عدم رضایت وقتی با نبودن خطوط قرمز برای روابط خارج از تعهد همراه می شود، افراد را دچار خیانت می نماید.

به مراکز مشاوره بسیاری مواقع افرادی مراجعه می کنند که از خیانت عاطفی خود در رنج هستند. روابط خارج از عرف و صمیمانه با کسی ، جز شریک زندگی، خیانت عاطفی را شکل می دهد که از نظرمشاوران احتمال تبدیل خیانت عاطفی به خیانت جنسی برای این افراد بسیار بالا می باشد.

در کلینیک های روانشناسی تهران و شهرهای بزرگ میزان مراجعینی که خیانت کرده و یا خیانت دیدهاند بسیار بیشتر می باشد.

 

افزایش اگاهی، تمایلات نامتعارف، حجوم فرهنگ تعریف نشده و بسیاری دیگر از مشکلات اجتماعی از نظر مشاور روانشناس می تواند باعث بروز خیانت شود.

در این هنگام بسیاری از افرادی که به روانشناس خانواده مراجعه می کنند و خیانت دیده اند نشانه های از: افسردگی، عدم اعتماد به نفس، خشم ، استرس و اضطراب را از خود بروز می دهند. 

بسیاری از افراد که تمایل به بر طرف کردن مشکل خود دارند با کمک گرفتن از مشاور خانواده سعی در برطرف نمودن مشکل پیش آمده و دریافت عوامل ایجاد آن مشکل می نمایند.

روانشناسان حرفه ای با تحقیقات خود دریافته اند که عدم رضایت جنسی بیشتر در مردان باعث بروز خیانتمی شود و معمولا عدم رضایت عاطفی در زنان باعث بروز خیانت می شود.

بسیاری از زوجین با رویا پردازی درباره زندگی مشترک پیش از ازدواج و ناهماهنگی های رویا هایشان با حقیقت دچار سرخوردگی می شوند که با عدم پی گیری و مراجعه به یک مرکزمشاوره خانواده خود را در معرض خیانت در زندگی زناشویی قرار می دهند.

اصولاً خیانت برای هر کدام از زوجین بسیار دردناک می باشد اما بیشتر کسانی که به مرکز مشاوره انتخاب نو مراجعه می کنند خانم ها هستند.

مشاوران خانواده به این نتیجه رسیده اند که زنان بیش از مردان در معرض خیانت قرار می گیرند و به همین اندازه نیز بیش از مردان آسیب می بینند، اما با این وجود زنان برای حل این مشکل بیش از مردان به مراکز مشاوره خانواده مراجعه می نمایند.

بر طبق نظر مشاور خانواده میزان سرخوردگی و از بین رفتن اعتماد به نفس در اثر خیانت بسیار بالا می باشد و در بسیاری از مواقع همین موضوع باعث جدایی و طلاق می شود، زیرا افراد تحمل این میزان سرخوردگی را در تحمل خود نمی بینند.

مراجعه به یک دکتر روانکاو و یا مشاور خانواده در این زمان بسیار مهم و کارآمد می باشد افراد می توانند با کمک یک روانشناس خانواده حرفه ای به حل ریشه ای مشکلات خود کمک نموده و در حل آن یاری جویند.