زمانی که رابطه با مشکل سنگینی مواجه می شود ممکن است که زوجین جدا شدن و فاصله گرفتن را انتخاب کنند و ممکن است که برای آشتی و ایجاد صمیمیت دوباره توقعات مختلفی داشته باشند. برای مثال یکی این فاصله را خطرناک بداند و دیگری آن را استراحت در نظر بگیرد و یا یکی از طرفین این جدایی را بخواهد و دیگری آن را اشتباه بداند. وقتی شما و همسرتان از همدیگر جدا هستید، و در رابطه تان جو منفی را تجربه می کنید باعث می شود که احساس اضطراب کنید و از رابطه تان مطمئن نباشید.  و این جدایی منفی می تواند برای رابطه مضر باشد.

نگرش بی اعتنا:

طبق مطالعات روانشناس مشاور زمانی که شما با هم نیستید یکی یا هر دوی شما به همدیگر نگرشی توام با بی اعتنایی نشان می دهید و به شیوه هایی رفتار می کنید که به رابطه بی اعتنا می شوید و ممکن است شما و همسرتان از مرز های رابطه تان فراتر بروید و خواسته یا نا خواسته کارهایی بکنید که اعتمادی را که شریک زندگی تان برای شما قائل شده است نادیده و کم اهمیت ببینید و اعمال و گفتارتان با هم نا هماهنگ شود و این وضعیت برای رابطه دشوار خواهد بود.

کناره گیری:

کناره گیری زمانی است که یکی از تماس با دیگری خود را کنار می کشد و دیگری در آن موقع با این کنار کشیدن موافق نیست و زمانی که کناره گیری اتفاق می افتد یکی یا هر دوتان به این مطمئن نیستید که این مسئله ممکن است دوباره ایجاد شود و باید به دنبال راه حل آن بود و کناره گیری موضوعی را حل نمی کند و فقط این مشکلات جمع می شوند و دردسرهای بیشتری را ایجاد می کنند و این کناره گیری ها در هر فرصتی زیاد تر شده و در نتیجه فاصله بین زوجین بیشتر می شود.

طبق مطالعات مشاوره ازدواج خوب استدلال شما از جدایی هر چه که باشد، وقتی در چنین جو عاطفی قرار دارید جدا بودن اندوخته رابطه تان را کم کم به پایان می برد و در واقع حساب عشق ورزی کمتر می شود و این تهی شدگی مشکلات را باز تر می کند و آشکار تر می کند و در نتیجه به رابطه تاثیر منفی می گذارد. دلهره و اضطراب زیاد در رابطه ممکن است در تمرکز حواس روزمره، بهره وری و عملکرد یکی یا هر دو نفر را با اختلال مواجه کند و بسیاری از فعالیت هایتان را حتی عادی ترین آن ها را تحت تاثیر قرار دهد و با چنین وضعی حالت های منفی در شما بیشتر شده و در نتیجه به سایر اطرافیان هم تاثیر می گذارد و توانایی تان را در امور زندگی کم می کند. 

زمانی که جدا از هم هستید احساس های گوناگون منفی مانند حسادت، ترس، خشم، یا آزار و اذیت بیشتر می شود و بد بینی شما را بیشتر می کند و این هیجان ها ممکن است که زمانی که همدیگر را می بینید قدرت بیشتری بگیرند و وضع را از آن چه که است بدتر کند و از طرفی بدبینی های شدید نسبت به طرف مقابل به وجود می آید و این خود دردسر ها و ناراحتی های زیادی را به همراه دارد.

جدایی منفی و مزمن رابطه را تهدید می کندقدمی برای فروپاشی رابطه است. حتی وقتی که مجددا به سمت همدیگر باز می گردید ممکن است ارتباط مجدد یا ترمیم این آسیب توان و انرژی زیادی از شما بگیرد. مطالعات  در این زمینه نشان می دهد که آن جنبه هایی که با جدا بودن منفی مرتبط هستند بر سلامت روان تاثیر می گذارند . کناره گیری از جمع و بیگانگی و تنهایی و عوانل مخاطره آمیزی برای اختلال روانی و بیماری های قلبی و عروقی هستند. 

زمانی که شما با مشکلی در رابطه تان مواجه می شوید بهترین کاری که می توانید برای حفظ رابطه تان انجام دهید گفتگو کردن و اسافاده از مهارت حل مسئله برای به تفاهم رسیدن می باشد. زمانی که شما در مواجه شدن با مشکل فاصله گرفتن و جدایی را انتخاب می کنید با حجمی از مشکلات حل نشده از همدیگر فاصله می گیرید و با این وضع احساسات منفی در شما با احتمال بیشتری افزایش می یابد و این برای سلامت رابطه و سلامت خود فرد بسیار خطرناک است. پس بهتر است در زندگی مشترک زمانی که با مسئله ای روبه رو می شوید و یا با بحرانی مواجه می شوید سعی کنید که در کنار هم آن ها را حل کنید مهارت های لازم در این زمینه را یاد بگیرید زیرا که گرفتار شدن در جو منفی جدایی و اضطراب ناشی از آن بسیار دشوار است. بسیاری از مشکلات بین زوجین از نداشتن اطلاعات در مورد مهارت های اساسی زندگی مشترک منشا می گیرد و به همین دلیل از آن ها غافل نشوید و به این منظور می توانید از متخصصان مطب روانشناسی اطلاعات لازم را دریافت نمایید.