اکثر زوجین پس از گذشت چندین سال از ازدواج با کاهش صمیمت رو به رو هستند و به این صورت که ممکن است به مرور زمان از مهارت های همدلی ، حل مسئله ، گوش دادن و میزان علاقه و ... کمتر می شود و در نتیجه با کاهش صمیمت مواجه می شوند . زمانی که زوجین سبک ارتباطی صحیحی نداشته باشند در نهایت منجر به طلاق عاطفی خواهد شد . مشاور طلاق عاطفی بیان می کند که زوجین زمانی که دچار طلاق عاطفی شوند فرزندانشان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت زیرا که زمانی که زوجین نمی توانند رابطه مناسب با همسر خود بر قرار کنند در ارتباط با فرزندانشان نیز به قدر کافی انرژی و توان رابطه درست را نخواهند داشت و حتی ممکن است کودکان نیز این الگوهای ارتباطی را یاد بگیرند .


چه مواردی منجر به طلاق عاطفی می شود ؟

زمانی که زوجین شناخت کافی از روحیات طرف مقابل نداشته باشند به مرور زمان باعث طلاق عاطفی خواهد شد . به عبارتی هر فردی در زندگی و ارتباطات خود نیازمند همدلی و درک متقابل می باشد و زمانی که به این موارد توجه نشود طلاق عاطفی را باعث خواهد شد . کنترل کردن و تسلط از موارد دیگری است که می تواند در کاهش صمیمت نقش داشته باشد . طبق نظر روانشناسی مشاوره خانواده زوجینی که نیاز به تسلط به شریک زندگیشان دارند تصورشان بر این است که بر خودشان کنترل ندارند و هرچه کنترل بیشتری بر خودشان داشته باشند به کنترل شریک زندگیشان و دیگران نیاز کمتری خواهند داشت و بنابراین افراد باید بر روی خودشان کنترل واقعی داشته باشند . از موارد دیگر می توان به منفی گرایی و انتقاد اشاره کرد که در صورتی که زوجین منفی گرایی می کنند و فقط به اشتباه ها ، بی توجهی ها و بی کفایتی های شریک زندگیشان توجه نشان داد باد به کمک روانشناسان نگرش های سپاسگزارانه را یاد گرفت تا این منفی گرایی ها کمتر شود همچنین انتظارات غیر منطقی می باشد و بیش از آن که به خود توجه شود توجه به بیرون از خود متمرکز شده و به کار هایی که برای بهتر شدن ارتباط انجام می شود یا انجام نمی شود بیشتر توجه شود . زوجین باید توجه بیشتر برای تغییر دادن چیز هایی در خودشان که مانع از برآورده شدن انتظارات خودشان می شود . از نکات دیگر که ممکن است طلاق عاطفی را سبب شود این است که ما نمیتوانیم مالک یا صاحب شخص دیگری شویم و هر چقدر بکوشیم که شریک زندگی را در نزدیکی خود نگه دارید ، او خود را از شما دورتر خواهد کرد و این قانون طبیعت است . ما انسان ها ، مثل مخلوقات دیگر ، نیاز داریم آزاد باشیم . نیاز دازیم که بتوانیم آزادانه تعیین کنیم که می خواهیم به شخصی نزدیک باشیم یا این که هرگاه چنین احساسی به او نداریم ، مجبور به این کار نباشیم . وقتی شریک زندگیمان می کوشد تا در زمانی که مایل نیستیم ، ما را وادار سازد به او نزدیک باشیم ، نه تنها خود را کنار می کشیم و به تدریج ، احساسی همایند حیوانی که در قفس اسیر شده پیدا می کنیم . بلکه از سریک زندگیمان متنفر هم می شویم . 

چگونه می توان از ایجاد طلاق عاطفی جلوگیری کرد ؟

طبق نظر دکتر روانشناس خوب مرکز مشاوره زمانی که زوجین از سرزنش یکدیگر دست بردارند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد . این را باید دانست که سرزنش متفاوت از احساس مسئولیت می باشد و وقتی کسی را به طور مداوم سرزنش می کنیم ، به جای تمرکز بر راه حل ، به مشکل می چسبیم . همچنین دانستن این نکته مهم است که سرزنش کسی متفاوت است با لزوم این که او مسئولیت کارهایش را بپذیرد . زوجین باید به جای این که موضعی خصومت آمیز بگیرند باید تلاش کنند یکدیگر را هم پیمان یکدیگر در دستیابی به یک هدف محسوب کنند و این هدف نجات دادن رابطه شان می باشد . همانطور که گفته شد آشنا نبودن با روحیه یکدیگر می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد برای مثال زمانی که زوجین به میزان کافی از انتظارات یکدیگر در رابطه آگاه نباشند و درباره آن صحبت نکرده باشند نمی توانند این شناخت را به دست بیاورند . آرام پیش رفتن و تلاش واقعی برای شناختن طرف مقابل خود ، و بیان انتظارات به شکل آشکارا از بهترین راه حل ها می باشد . وجود صمیمت ، اشتراک و احترام از فاکتور های مهمی دیگر می باشد که می تواند در زندگی افراد موثر باشد زیرا زمانی که افراد از این فاکتور ها آگاه باشند و به آن اهمیت بدهند زندگی خود را از طلاق عاطفی و بسیاری از مشکلات دیگر مصون خواهند داشت . زوجین زمانی که در هنگام مواجه شدن با تعارض ها از الگوهای اشتباه استفاده می کنند و به جر و بحث هایی پرداخته و از تخریب و توهین و شکایت و گله استفاده می کنند در نهایت احترام را در رابطه خود زیر سوال می برند و با گذشت زمان ناراحتی های شدید را ایجاد کرده و زوجین را از یکدیگر دور می کنند و صمیمت کاهش پیدا کرده و تلاش برای بهبود وضعیت خانواده کمتر خواهد شد . زوجین برای خودشان هدف های مشترکی تعیین می کنند و با کاهش صمیمت و احترام تلاش خانواده برای این هدف ها کمتر شده و زندگی مشترکشان با تهدید رو به رو خواهد شد .