مهارت های زناشویی از موارد مهمی است که هر فردی باید قبل از ازدواج و یا حتی در طول ازدواج باید بیاموزد . طبق نظر روانشناس تلفنی خوب گوش کردن ، بیان احساسات و نیاز ها و تقویت متقابل از مهارت های اولیه هستند که در پیشرفت هر رابطه ای و بهبود رابطه کمک می کند و با همراه شدن مهارت های پیشرفته دیگر ازدواج و رابطه ی موفقی وجود خواهد داشت . 

گوش کردن :

گوش سپردن واقعی به همسردشوار است و باید بدانیم که مهم ترین مهارت ارتباطی است که باعث صمیمیت می شود و آن را حفظ می کند . وقتی خوب گوش کنید ، احساس همسرتان را بهتر درک می کنید و با او هماهنگ می شوید و از ارتباط خود بیشتر لذت می برید و بدون ذهن خوانی دلیل هر حرف یا عمل همسرتان را می فهمید . گوش کردن در واقع تعهد و تعریف و تمجید است . با گوش کردن  می توان درک و همدلی و علایق و نیاز ها و پیشداوری ها و در نظرگرفتن ارتباطتان از دید همسرتان است . . به عبارتی با گوش کردن می گویید که به او اهمیت می دهید و می خواهید بدانید چه فکر و احساس و نیازی دارد . گوش کردن فقط ساکت ماندن و صحبت کردن همسرتان نیست . گوش کردن واقعی با نیت فرد مشخص می شود ، اگر نیت شما این باشد که درک کنید ، لذت ببرید ، بیاموزید و به همسرتان کمک کنید در این صورت در حال گوش کردن هستید . برای بیشتر زوج ها ، گوش کردن واقعی به ندرت شکل می گیرد و در واقع آن ها بیشتر به گوش کردن کاذب روی می آورند که نیت فرد کمک کردن ، درک و ... نیست . 

موانع در مسیر گوش کردن :

ذهن خوانی :

وقتی که شما به آن چه همسرتان می گوید توجه نکنید و بد گمان باشید و به دنبال برداشت خودتان باشید در حال ذهن خوانی هستید . ذهن خوانی برای ارتباط صمیمانه خطر ناک است و تاکید آن بر تصورات می باشد . 

مرور کردن :

طبق نظر مشاوران خانواده شما آنقدر مشغول مرور کردن آن چه می خواهید بگویید هستید که هرگز آن چه را که همسرتان به شما می گوید ، نمی شنوید . و در چنین شرایطی درک طرف مقابل امکان پذیر نخواهد بود . 

از صافی گذراندن :

این مورد یعنی که شما به برخی موارد گوش کنید اما توجهی به موارد دیگر نکنید . شما ممکن است به علایمی توجه کنید که نشان می دهد همسرتان ناراحت ، عصبانی و مضطرب است و سپس وقتی احساس کنید حال همسرتان خوب است ، حالات بغرنج او و این مساله را که از شما توقع نمی رود به هیچ یک از مشکلات احساسی اش واکنش نشان دهید ، نادیده بگیرید . از صافی گذراندن می تواند همچنین مسائلی را که نمی خواهید بشنوید ، حذف کنید و توجهی به حرف های او نداشته باشید . 

قضاوت کردن :

طبق نظر بهترین مشاور آنلاین قضاوت کردن یعنی این که به دلیل برخی قضاوت های منفی به همسرتان گوش ندهید ، یا این که تنها به این هدف به او گوش کنید که او را سرزنش کنید و به او برچسب های منفی بزنید . اگر تصورتان این باشد که همسرتان احمق یا دیوانه است ، به او گوش نمی دهید و یا فقط برای جمع آوری شواهد جهت اثبات آین ها به حرف هایش گوش می دهید . 

خیالبافی :

حواس هر فردی پرت می شود و وقتی شما سال های زیادی با کسی زندگی کرده اید ، خیلی ساده است که به او گوش ندهید و به سوی تخیلات خودتان بروید . اگر توجه به همسرتان خیلی دشوار است ، چه بسا علامت خطری باشد که از ارتباط یا موضوعات خاص اجتناب می کنید . 

توصیه کردن :

همسرتان حرفش را تمام نکرده است که میان حرف او می پرید و می خواهید توصیه تان را مطرح کنید . جست و جوی شما برای راه حل درست و اصرارتان که هر مشکلی را بر طرف کنید ، باعث می شود به نیاز واقعی همسرتان توجه نکنید .

مشاجره کردن :

اگر که فقط به خاطر توافق ، مشاجره و مجادله گوش می کنید شما موضعی را در نظر می گیرید و علی رغم آن چه همسرتان می گوید از آن دفاع می کنید . در بیشتر ارتباطات مشکل دار ، مشاجره معیار متداولی در ارتباط است . 

حق به جانب بودن :

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره کشور این کار شما را از شنیدن هر موضوعی که باعث شود کمتر از کامل بودن جلوه کند ، حمایت می کند . برای اجتناب از هر گونه اظهار نظری که شما را در موضع ضعف قرار می دهد ، دروغ می گویید ، فریاد می زنید ، موضوع را تغییر می دهید و توجیه می کنید و طفره می روید و بهانه تراشی می کنید و یا انتقاد می کنید . 

بسیاری از موارد دیگر مانند تغییر موضوع ، موافقت کردن و ... می تواند مشکل ساز باشد . هر فردی باید موانع گوش کردن را در خود ارزیابی کند و با داشتن آگاهی نسبت به آن ها از ایجاد آن جلوگیری کند تا بتواند به شکل موثر تری به حرف های همسر خود گوش فرا دهد کلینیک روانشناسی انتخاب نو مهارت های زناشویی لازم را برای زوجین آموزش می دهد و می تواند به آن ها کمک کند تا شرایط بهتری در ارتباط خود ایجاد کنند .