برخی مواقع وقتی مردم استرس دارند ، از فکر کردن بدشان می آید و اتفاقا در چنین موقعیت هایی باید خوب فکر کنند . همه ی ما انسان ها برای ارتباط عطش داریم و آنقدر در پی این ارتباط هستیم که با خوشحالی برای آن هزینه می کنیم . و این امر بسیار قوی و دست یافتنی است . ما به اینترنت وصل می شویم تا دوستان قدیمی خود را پیدا کنیم و بیش از هر زمانی به شکل های مختلف به صورت یک جامعه در ارتباط هستیم . اما این ارتباط در زندگی زناشویی با بحران هایی رو به رو است که در ادامه درباره ی آن صحبت می کنیم .


طبق نظر روانشناس ما در زندگی مشترک به طرز نگران کننده کنش پذیر می شویم و این کنش پذیری به چندین شکل پرخاشگرانه در می آید ، مانند داد زدن ، از کوره در رفتن و حتی کتک زدن . و حتی می تواند به شکل رفتاری منفعل و پرخاشگرانه مانند در خود فرو رفتن یا بستن درها روی همسرتان بروز کند . همه ی این ها نمونه هایی متفاوت ، اما قدرتمند از کنش پذیری هستند . ممکن است که همسر شما در جمع از شما انتقاد کند و شما با رفتاری بی رحمانه تر پاسخش را می دهید یا ممکن است در خود فرو بروید و یک هفته از او فاصله بگیرید . و یا مثالی دیگر که ممکن است همسر شما گلایه می کند که در منزل به اندازه ی کافی کار نمی کنید و شما رفتاری دفاعی در پیش می گیرید و حرف های نا مناسب در باره ی این که چه کار هایی در محل کار انجام دادید و هزینه های زندگی را تامین می کنید ، بیان می کنید . و یا شاید موافقت کنید و قول بدهید که به او کمک کنید . همه ی این ها شکل های مختلف از واکنش های عاطفی هستند ، رفتار های نا خود آگاهی که در آن لحظه ، طبیعی به نظر می آیند اما این وتکنش ها امکان ایجاد نوعی پاسخ یا رابطه ای را که واقعا دلتان می خواهد ، از بین می برند . 

روانشناسی خانواده بیان می کند که اگر اجازه دهیم نگرانی های رابطه بر ما غلبه کند ، از هر نوع کنش متقابل سازنده باز می مانیم . بر انگیختگی عاطفی ما را افرادی متفاوت با آن چه در لحظه های آرامش هستیم ، می کند . وقتی عصبانی هستیم یا ترسیده ایم ، ادرنالین سریع تر در بدنمان جاری می شود و ذخیره خون در قسمت حل مشکل های مغز پایین می آید . زیرا تحت استرس ، قسمت زیادی از خون به اندام های دست و پا می رود . رویداد های مغزی باعث می شود که شخص به سرعت به شکل جنگ و گریز ، واکنش نشان می دهد اما در عین حال مانع توانایی مدیریت منطقی حل مشکل می شود . 

بر اساس تحقیقات مشاوره با تلفن ثابت وقتی ما تسلیم نگرانی های زندگی مشترک می شویم به طور واضح عملکرد مغز خود را تغییر می دهیم و این نگرانی ها راحت تر تبدیل به واقعیت می شوند . راه حل مناسب این است که زمانی که نگران می شوید ، با ارامش و مستقیم این احساس هایتان را با همسرتان در میان بگذارید و یا در مقابل کار هایی که نگرانی هایتان به شما می گوید انجام می دهید . برای مثال او را انتقاد می کنید و او را به فریبکاری و این که دیگر شما را دوست ندارد متهم می کنید و یا به شکل منفعلانه و پرخاشگرانه سعی می کنید درست همانطور که او شما را اذیت می کند ، ناراحتش کنید . ممکن است بیشتر وقت ها ، وقتی به سراغتان می آید ، از او فاصله بگیرید و یا سعی می کنید که او را سرزنش ، تهدید و تخریب کنید . 

در چنین شرایطی چه نتیجه ای ایجاد می شود ؟

تحت چنین شرایطی زوجین بیشتر از قبل از یکدیگر دور می شوند و همسرتان از شما عصبانی بوده و احتمال بیشتری دارد که بیشتر وقتش را در محل کار و با همکار جدیدش صرف کند . در حالت کنش پذیری به امید آن که همسرتان با چنین کاری به سوی شما باز گردد و به شما نزدیک تر شود ، بد ترین وجه را به او نشان داده اید و البته این کار معکوس عمل خواهد کرد . و همسرتان مگر بر اساس دلسوزی یا وظیفه ای همراه با رنجش دیگر نمی خواهد به شما نزدیک تر شود ، و این کار همان نتیجه ای را داد که می ترسیدید اتفاق بیفتد .

این قدرت کنش پذیری عاطفی است ، و به همین دلیل آرام کردن خودتان همه ترین گامی می باشد که می توانید بردارید تا تغییر های مثبت را وارد زندگی مشترکتان کنید .  روانشناسی ازدواج نشان می دهد که اولین و بهترین گام که می توانید در جهت متحول کردن رابطه تان انجام دهید ، یادگیری حفظ آرامش در هنگامی است که همه چیز در درون و بیرونتان شما را ترغیب می کند فریاد بزنید . حفظ آرامش همواره منجر به پایان یک الگوی کنش پذیری می شود و چیز مثبتی را آغاز می کند اما حفظظ آرامش تنها مسئله ی مهم نیست ، بلکه باید یاد بگیریم هم زمان آرام باشیم و مرتبط باقی بمانیم . طبق نظر مشاوران مرکز روانشناسی انتخاب نو برخی از ما می توانیم تنها با فرار کردن از موقعیت ، به راحتی آرامشمان را حفظ کنیم و از بروز هرگونه اختلاف ممکن ، اجتناب کنیم . حفظ آرامش و مرتبط بودن یعنی باقی ماندن در اختلاف و به طور واقعی نشان دادن موقعیت خودتان .