خیانت از مواردی است که عامل های متنوعی می تواند در ایجاد آن شرکت داشته باشد و زمانی که افراد با آن رو به رو شوند واکنش های متنوعی را ممکن است از خود نشان دهند که از بارز ترین آن ها از هم پاشیده شدن اعتماد می باشد که ممکن است بهبود آن بسیار دشوار باشد . 

چرا افراد خیانت می کنند و  احتمال پیمان شکنی چه زمانی زیاد است ؟

مواردی که گفته می شود اشاره به مواردی دارد که احتمال شکستن پیمان زناشویی و خیانت را افزایش می دهد و افراد را با بی اعتمادی رو به رو می کند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم .

مشکل تعهد و پایبندی :

عجیب نیست که زن و شوهر ها اوقاتی را تجربه می کنند که چندان از بودن با هم دلخوش نبوده و راضی نیستند که ازدواج آن ها تداوم پیدا کند . اما به خاطر احساس التزام ، مسئولیت پذیری ، یا تعهدی که دارند وفادار می مانند . بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه مشاوره خیانت همسر ، بر اساس مطالب گفته شده شدت یا مدت مشکلات زناشویی و سرگرم شدن یکی از همسران با معشوقه ، یا جذابیت یکی از همسران با معشوقه ، جذابیت یکی از همسران برای افراد خارج از ازدواج ، ثبات قدم در پتی بندی و وفاداری زناشویی را به چالش می کشد . نا امیدی از بهبود رابطه زناشویی نیز عامل دیگری است که می تواند پایه های وفاداری را سست کند . احساس یاس تصمیم همسرتان را برای خیانت توجیه نمی کند ، اما درک آن ها را برای شما راحت تر می کند . افراد باید ظرفیت و توانایی وفاداری همسرشان را بسنجند . اگر همسر سابقه ی دروغ گویی یا فریبکاری دارد ، و یا بدون توجه به پیامد های بعدی در پی خوش گذرانی های آنی بوده است ، مشکل وفاداری می تواند یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز برای خیانت باشد . 

اشتباه و خطا در قضاوت :

خطا در قضاوت یعنی رفتار هایی تکانشی و انجام کارهای برنامه ریزی نشده ای که ریشه در هیجان دارد و خالی از تفکر عقلانی می باشد . برخی از افراد تکانشی هستند و معمولا توجه چندانی به آن چه اتفاق می افتد یا پیامد هایی که پیش می آِید ندارند . آنان بیش از این که فکر کنند عمل می کنند و بیش از این که جلوی پایشان را ببینند می پرند . گاهی خطا در قضاوت نتیجه بی تجربگی یا ناتوانی در شناخت پیچیدگی ها یا انگیزه های پنهان دیگران است . در سایر زمان ها ، خطا در قضاوت مستقیما به سوء مصرف الکل یا مواد مخدر مربوز می شود که بازداری را کاهش و تکانشگری را افزایش می دهد . به علاوه ، قضاوت ناقص می تواند ریشه در اختلال عاطفی نظیر اختلال دو قطبی یا مانیا افسردگی داشته باشد . خیانت هیچ همسری لزوما نشان نمی دهد که او اختلال عاطفی دارد . اما اگر همسرتان درگیر اختلال عاطفی یا سوء مصرف مواد است ، باید دید مشکل او چقدر به خطا در قضاوتش منجر شده است و باید چه قدم هایی برای کاهش این خطر بردارد .

شکایت کردن :

بعضی ها که نمی توانند مستقیما حرف دلشان را بزنند ، خیانت را راهی برای بیان احساسات به همسرشان می دانند . تحقیقات صورت گرفته در مشاوره برای ازدواج نشان می دهد که رایج ترین خیانت زمانی است که از روی ناچاری برای شنیدن ناراحتی های عمیق زوج و نیاز به تغییر استفاده می شود . خیانت آخرین راهی است که زوج حرفشان را به گوش همسرشان می رسانند و توجه او را جلب می کنند و ممکن است همراه با ابراز خشم باشد و به دنبال تغییر سازنده نباشند . با این کار پیام فرد شنیده می شود اما آسیب های جانبی بسیاری را به همراه دارد که درمان و بهبودی را غیر ممکن می سازد . فرد پیمان شکن از روی آگاهی و یا نا آگاهی ، با این کار تصمیم خود را نشان می دهد که خودش را از این رابطه نجات دهد و همسرش را وا خواهد داشت تا به ازدواج پایان دهند . 

بی میلی برای مواجهه با مشکلات زناشویی:

چالش اصلی برای ازدواجی که از مشکلات اساسی یا مداوم رنج می برد ، این است که بتوان زوج را مجاب کرد به خودشان بنگرند و تا جایی که از دستشان بر می آید مشکلاتشان را حل و فصل کنند . ممکن است زوجین مخالفت کنند ، چون مسئول عمده مشکل شناخته شوند ، یا نگرانی هایشان ندیده گرفته شده و احساساتشان بی ارزش قلمداد شود . تصمیم به اجتناب از رابطه خیانت معمولا نیازمند انتخاب پذیرش محدودیت های همسر یا رابطه زناشویی و یا مقابله با مشکلات و همکاری در مسیر تغییر است . وقتی زوجین احساس کنند نمی توانند حرف های خود را بیان کنند و یا می ترسند که حرف هایشان ناراحتی بیشتری را موجب شود یا وقتی تمایلی برای بحث درباره ی فرایند دشوار تعارض های سازنده ندارند ، کناره گیری و پناه بردن به رابطه پیمان شکنی گزینه ی امن تر به نظر می رسد . 

خیانت و فروپاشی روابط زوجین ، فرزندان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است در آینده آن ها را با مشکلاتی رو به رو کند زمانی که با مشکلاتی در زندگی زناشویی رو به رو می شوید باید نسبت به حل آن ها اقدام کرد و از روش های موثر درمان روانشناختی و مشاوره می باشد که حتی به صورت غیر حضوری از خدمات مرکز مشاوره اینترنتی می توان  استفاده کرد علاوه بر آن تاثیر این مشکلات بر کودکان نوجوانان بسیار زیاد است و مرکز مشاوره نوجوان و کودک می تواند راه حل های مناسب برای تربیت فرزندان بیان کنند .