ما باید بپذیریم که زندگی زناشویی یا بهتر بگوییم ازدواج نوعی انتخاب مهم در زندگی انسانهاست انتخابی که هرگز روی ژن های ما قرار نداشته و همه ما نیاز داریم درباره این انتخاب مهم بیاموزیم وبا مراجعه به زوج درمان از اختلافات زناشویی جلوگیری کنیم .
روزمرگی نه...!

گاها بسیاری از زوجین در زندگی خود هیچ شور و هیجانی احساس نمی کنند و با زندگی کسالت آوری مواجه هستند این افراد در زندگی خود نیازمند نوعی تحول و تغییر اساسی هستند تغییری که به این زندگی کسالت آور آنان پایان دهد ، تغییری که نیازمند یک سری آموزش ها و آگاهی هایی است که با مراجعه به روانشناس زناشویی می توانند این آگاهی ها را بدست آورند.

ازدواج یک انتخاب...!

شاید زمانهایی برسد که ما خودمان را از انتخاب غلط خود در زمینه ازدواج سرزنش کنیم و احساس رضایت اوایل زندگی به ناخشنودی و نارضایتی مبدل شود اما باید بدانیم که این نارضایتی نیز یک انتخاب است ، بله یک انتخاب ، ما می توانیم ناخشنودی از زندگی مشترک را انتخاب کنیم و هیچ تلاشی در زمینه بهبودی آن نکنیم اما یک روانشناس مشکلات زناشویی می تواند به ما کمک کند تا گامی برای انتخاب یک زندگی شادتر برداریم. در مرکز مشاوره زناشویی با مشاوره خانواده و مشاوره زوج درمانی می توان به آگاهی هایی از زندگی مشترک دست پیدا کرد.می توان از عمق مشکلات مطلع شد و با کمک دکتر مشاور زناشویی خوب به مشکلات یک زندگی مشترک پایان داد.

 

 

آیا یک زندگی آرام را می توان یک زندگی موفق دانست؟

ما باید بدانیم که گاهی یک زندگی آرام و بی سروصدا نشانه خوبی برای زندگی مشترک نیست ، شاید همین آرامش مقدمه ی یک چالش واقعی در زندگی باشد و زوجین با بی توجهی به نیازهای یکدیگر روزبه روز از هم فاصله بگیرند و در نهایت با مشکلات جدی تری در زندگی خود مواجه شوند در این موارد آگاهی و شناخت از نیازها شرط اساسی برای ادامه زندگی است شناختی که با مراجعه به روانشناس اختلاف زناشویی بدست می آید. در کلینیک زناشویی انتخاب نو ، بهترین مشاوره زناشویی جهت داشتن زندگی مشترک شادتر اراِئه می شود به طوریکه می توان تغییرات بزرگی در زندگی خود ایجاد کنید و رضایتمندی را انتخاب کنید .

 

مشاجره های کوچک دردسرساز می شود...

در زندگی های مشترک دیده می شود که مشکلات بزرگی از یک سری مشاجره های کوچک آغاز می شود ، مشاجره هایی که گاها با انتقاد آغاز می شود و با سرزنش کردن از طرف مقابل شکل می گیرد . گفتگوهای زناشویی ، بین زوجین ناخشنود از زندگی پر از سرزنش است به این شکل که معمولا یک نفر انتقاد را آغاز کرده و طرف دیگر سرزنش و در نهایت با شکایت و مشاجره های طولانی مدت مشکلات بزرگتری را سبب می شوند اما می توان با شناخت چند مولفه ساده به این وضع بی سامان پایان داد و زندگی پر نشاط تری را ساخت .

و اما چگونه ؟؟؟

می توان با حمایت از همسر ، گوش دادن به نیاز های او ، اعتماد و احترام گذاشتن به خواسته های او این طوفان زندگی را به ساحل آرامش نزدیک کرد و با کمک زوج درمانی خواسته های یکدیگر را به حد متعادل رساند . مشاوره زوج درمانی یک راه بسیار موثر و سریع است که می تواند با کمک به زوجین آنها را متقاعد کند که زندگی مشترک مسئله ای بسیار ساده است و حل اختلاف زناشویی چندان مسئله پیچیده ای نیست و زوجین می تواند با کمک همدیگر و همچین مشاوره با دکتر زناشویی چندان مسئله پیچیده ای نیست و زوجین می تواند با کمک همدیگر و همچنین مشاوره با دکتر زناشویی این اختلافات را از میان راه بردارند .

انعطاف پذیری ، یک باورغلط!!!

یکی مولفه های مهم برای یک زندگی زناشویی خوب انعطاف پذیری است اما شاید بعضی از افراد این کلمه را غلط معنا کنند و فکر کنند انعطاف پذیری به معنای تسلیم بی چون و چرا دربرابر خواسته های طرف مقابل است اما معنای واقعی انعطاف پذیری این است که در شرایط حساس زندگی خود را با شرایط موجود وفق دهیم و بتوانیم در این شرایط رضایتمندی طرفین را به حداکثر برسانیم درواقع می توان گفت که در این زمینه مشاوره خوب زناشویی و مشاوره زوج درمانی موثر باشد .

شما می توانید برای آگاهی از مشاوره مشکلات زناشویی و شناخت مشاور زناشویی در تهران به صفحه اصلی ما در انتخاب نو رجوع کنید.