روانشناس زوج درمانی اختلاف در بین زوجین را امری طبیعی می داند اما زوجین می توانند با آموزش مهارت های زناشویی از تبدیل شدن این اختلافات به بحران جلوگیری نمایند. زوج درمانی در مرکز مشاوره انتخاب نو با هدف بهبود روابط بین زوجین توانسته به بسیاری از خانواده ها کمک کند تا با بحران های جدی خود کنار آمده و زندگی زناشویی آرامی برای خود فراهم آورند. کلینیک روانشناسی انتخاب نو این مزیت را بر دیگر مراکز روانشناسی و مشاوره را دارا می باشد که کارگاه های روانشناسی زیر نظر بهترین اساتید دانشگاهی را برگزار می کنند .


از نظر روانشناس زوج درمانی ایجاد روابط صمیمانه یکی از مهمترین مسائلی می باشد که زوجین باید در زندگی خود بلد باشند. در بسیاری از موارد زوجی که با امید و رویا های زیادی وارد یک زندگی مشترک شده اند وقتی با واقعیت هایی که در مسیر زندگی می باشد رو به رو می گردد دچار خشم و حس ناامیدی و سردی در زندگی زناشویی می گردد.بهترین مشاور زوج درمانی در کلینیک روانشناسی به زوجینی که دارای روابط پایدار هستند کمک می کنند تا با یادگیری مهارت های زناشویی همچون : مذاکره کردن ، گوش دادن ، مدیریت خشم و ارتباط شفاف ، روابط خود را بهبود بخشند.

بهترین روانشناس زوج درمانی بر این اعتقاد می باشد که داشتن یک ارتباط مناسب نیاز به تلاش هر دو طرف دارد اما این به آن معنا نیست که یکی از زوجین به تنهایی نمی تواند تاثیری بر تغییرات داشته باشد. دکتر روانشناس زوج درمانی به فرد نشان می دهد چگونه الگو های ارتباطی خود را تغییر دهند و چگونه با توجه به سیستم زناشویی وقتی یکی از زوجین تغییر کند، زوج دیگر نیز تغییر می کند و این تغییر به صورت اجباری در خواهد آمد. گاهی افرادی که برای مشاوره زوج درمانی به کلینیک مشاوره انتخاب نو مراجعه می کنند از مقاومت همسر خود درباره تغییرات ، حتی تغییرات مثبت شکایت می کنند. باید توجه داشت ایجاد تغییر همواره مقاومت ایجاد می کند و کسانی که در پروژه درمانی خود ثابت قدم تر هستند می توانند این مقاومت در طرف مقابل را بشکنند.


مشاور زوج درمانی خوب در جلسات گروهی تمرینات نمایشی برای بخش هایی از آموزش مهارت های زناشویی در کلینیک روانشناسی انتخاب نو در نظر می گیرد ، افراد با توجه با آموزه های خود در تمرینات رفتار های خود را مدیریت می کنند و در این مرحله روانشناس ایراداتی که بر زوجین می باشد را بر طرف می نماید. کنترل خشم و عصبانیت یکی از مهمترین بخشی های آموزش مهارت های زناشویی می باشد که دکتر مشاور زوج درمانی توجه ویژه ای به آن دارند.

هر چند کارگاه های روانشناسی نمی تواند جای مشاوره حضوری را بگیرد اما در آموزش زوجین تاثیر بسیار زیادی دارد. مرکز روانشناسی انتخاب نو برای زوجینی که تمایل به آموزش گروهی روانشناسی دارند ، مهارت های زناشویی را به شکل دوره روانشناسی بر گزار می کنند. این دوره ها این مزیت را دارا می باشد که زوجین می توانند در تعامل با زوجین دیگر قرار گرفته و از زوایای مختلفی به مسائل نگاه کنند.