انسان ها برای ارتباط بر قرار کردن با یکدیگر از روش های کلامی و غیر کلامی استفاده می کنند که هر دوی آن ها در چگونگی پیش رفتن رابطه ها نقش تعیین کننده ای دارند و نمی توانیم اهمیت این دو را نادیده بگیریم و مواردی این چنینی هستند که آگاهی از آن ها و مدیریت آن ها می تواند فرد را در ارتباطات ازدواج ، شغلی و .... موفق سازد و اگر به آن ها اهمیت داده نشود مشکلاتی را در رابطه خواهیم دید . مشاوره قبل از ازدواج برای افرادی که می خواهند ازدواج موفقی داشته باشند بسیار مناسب است زیرا به وسیله ی آن می توانند بسیاری از مهارت های ارتباطی را یاد بگیرند و با به کار بردن آن ها در ارتباط خود قبل از ازدواج و بعد از ازدواج شرایط خوبی را برای خودشان رقم بزنند . 

افراد علاوه بر این که باید به حرف های فرد مقابلشان گوش دهند و شنونده ی خوبی باشند باید به ارتباط غیر کلامی و هیجان ها نیز توجه داشته باشند زیرا خیلی موارد دیگر را می توان از طریق همین ارتبط غیر کلامی و هیجان ها به دست آورد به عبارتی زمانی که احساسات ، هیجان و رفتار غیر کلامی افراد را تشخیص دهیم از سواد هیجانی برخوردار هستیم و بر اساس همین ممکن است با توجه به حالات هیجانی فرد بهترین پاسخ را بدهیم . چون در بسیاری از موارد آن چه که فرد می گوید با آن چه که احساس می کند متفاوت است و اگر فقط به گفته هایش اکتفا کنیم و ارتباط غیر کلامی را نادیده بگیریم با مشکلاتی رو به رو خواهیم شد زیرا که نمی توانیم پاسخ مناسب و یا رفتار مناسب را به فرد نشان دهیم .

طبق نظر مشاوران بهترین مراکز مشاوره ایران در حالت کلی زمانی که بتوانیم عواطف و احساسات  و نیاز های روانی در پوشش روابط غیر کلامنی دیگران تشخیص دهیم بهتر می توانیم شادی و غم دیگران را متوجه شویم و با آن ها همدلی کنیم . زیرا که همدلی یکی از مهم ترین موارد در ایجاد صمیمیت و حفظ آن به ویژه در زوجین می باشد . از لحاظ عاطفی به هر میزان که بتوان به احساسات فرد مقابل و آن چه که در درون او می گذرد ، آگاهی داشته باشد نتیجه ی اثر بخشی خواهد داشت . بسیار ی از افراد توانایی بیان کردن نیاز ها و خواسته های خود را ندارند ولی باید گفت که هر فردی زمانی در روابط خود موفق خواهد بود که به شیوه ای درست خواسته ها ونیاز های خود را بیان کند . اما از طرفی فرد مقابل نباید عدم توانایی او در بیان خواسته ها را نادیده بگیرد بلکه باید به او در ایجاد این رفتار کمک کند و نسبت به رفتار های غیر کلامی او آگاه باشد .

رفتار های غیر کلامی و هیجان ها چیست ؟

رفتار های غیر کلامی ، بخش عمده ای از ارتباطات را تشکیل می دهد . حرکات بدن ، راه رفتن ، نشستن ، نوع صحبت کردن و تن صدا ، تماس چشمی و بسیاری از موارد دیگر هستند . بیشتر حالت های ارتباطی اصلی در جهان یکسان هستند . هنگامی که مردم خوشحال هستند می خندند ، و قتی غمگین یا خشمگین هستند اخم کرده و چهره در هم می کشند . برای مثال تکان دادن سر در همه جای جهان به معنی تایید و بله می باشد و به نظر می رسد که این حرکت جنبه ی ذاتی دارد و توسط افراد نابینا و ناشنوا هم مورد استفاده قرار می گیرد . سر تکان دادن به طرف بالا یا از این طرف به آن طرف نشانه ی خیر یا مخالفت است و جنبه ی جهانی داشته و حتی ممکن است در زمان نوزادی آموخته شود . وقتی که نوزادی به اندازه ی کافی شیر خورده باشد سر خود را از این طرف به آن طرف تکان می دهد که به معنی رد کردن سینه ی مادرش می باشد . وقتی همان نوزاد به همان اندازه کافی غذا خورده باشد سرش را تکان می دهد تا به معنی رد کردن قاشق غذا باشد . این کودک به این طریق به سرعت یاد می گیرد تا مخالفت خود را به همین روش نشان دهد . منشا برخی حرکات و حالات ما را می توان در اجداد اولیه انسان یافت . نشان دادن دندان ها که در گذشته برای حمله به کار می رفته هنوز هم توسط انسان های امروزی به شکل فشردن دندان ها برای نشان دادن حالت خصمانه به کار می رود با وجود این که دیگر این دندان ها برای حمله به کار نمی روند . لبخند زدن از ابتدا به عنوان یک حالت تهدید آمیز به کار می رفت ، اما امروزه همراه با حالت های دیگر برای بیان شادی به کار می رود . بالا انداختن شانه نیز مثال خوبی از یک حالت همگانی است که به کار می رود تا نشان دهد که یک فرد نمی داند شما چه می گویید . برای راهنمایی های بیشتر می توان با تلفن روانشناس تماس گرفت .

رفتار غیر کلامی در روابط زناشویی :

مطالعات مشاوره قبل از طلاق نشان می دهد که زمانی که همسر فرد به هنگام بازگشت به خانه از سر کار مورد پیشواز همسرش قرار می گیرد یک ارتباط غیر کلامی می باشد و  نشان از صمیمت بین زوجین را می دهد اما ممکن اسن همسر او از او استقبال نکند و سرگرم کار خودش باشد و او را نادیده بگیرد که در این صورت خبر از به وجود آمدن مشکلی را می دهد . ارتباط چشمی و نگاه محبت آمیز نقش بسیار مهمی در روابط زناشویی دارد و نادیده گرفتن آن باعث ایجاد فاصله و دور شدن از یکدیگر می شود .