در بیشترین رابطه های زناشویی ،رابطه ی جنسی ضروری قلمداد می شود . وقتی رابطه ی جنسی خوب است شما نه تنها نسبت به خود ، بلکه نسبت به رابطه زناشویی تان هم حس خوبی دارید . رابطه ی جنسی خوب ، زن و شوهر را به هم پیوند می دهد و کمک می کند نا ملایمات زندگی را بهتر تحمل کنند .طبق نظر سکستراپیست بیشتر زوج ها در مراحل اولیه ی رابطه شان روابط جنسی خوبی دارند اما با گذشت زمان ، رابطه ی جنسی کم کم از حالت میلی ضروری و واجب در می آید و بیشتر شکل عملی فوق برنامه به خود می گیرد که تفریحی و اختیاری است . رابطه ی جنسی با اعتماد ، تعهد و عشق می تواند در طول زندگی مشترک ، منبع آرامش ، لذت و صمیمیت زن و شوهر باشد . اما این هم مثل هر جنبه ی دیگری از رابطه ی زناشویی نیازمند کار و برنامه ریزی است . 

رابطه ی جنسی شما در چه حال است ؟

رابطه ی جنسی ، چیزی است که پیوند زناشویی را از سایر انواع متمایز می کند . ممکن است دوستانی داشته باشید که با آن ها رابطه ی احساسی دارید و بسیاری از افراد دیگر که آن ها را دوست دارید اما فقط با همسرتان است که رابطه ی جنسی دارید . می توان گفت که رابطه ی جنسی مرکز و هسته ی صمیمیت است که سایر جنبه های رابطه از آن منشعب می شوند . مشاور تلفنی بیان می کند که در واقع رابطه ی جنسی زن و شوهر را به هم نزدیک می کند و بنابراین کار کردن روی این حوزه به ایجاد پیوندی قوی تر و صمیمانه تر می انجامد . اگر رابطه ی جنسی واقعا برای شما و رابطه ی زناشویی تان مهم نیست ، هیچ ایرادی ندارد . اگر که شما و همسرتان با هم توافق رسیدید و راه های دیگری برای صمیمانه کردن و خاص کردن رابطه تان یافته اید و هیچ یک احساس کمبود نمی کنید ، رابطه ی زناشویی بدون رابطه ی جنسی هم می تواند به اندازه ی هر نوع رابطه ی دیگر شاد و رضایت بخش باشد . 

رابطه ی جنسی در رابطه ی زناشویی چه نقشی دارد ؟

رابطه ی جنسی برای افراد مختلف در مراحل مختلف زندگی ، معانی متفاوتی دارد . در ضمن ، بسته به مدت زمانی که با همسرتان بوده اید و اتفاقات دیگری که در زندگی تان می افتند ، نقش رابطه ی جنسی در رابطه ی زناشویی تان تغییر می کند . وقتی اولین بار دچار درد عشق می شوید ، ممکن است رابطه ی جنسی را امری اضطراری و هیجان انگیز ببینید ، اما با گذشت زمان رابطه ی جنسی تغییر می کند . میلی ملایم تر جایگزین اضطرار می شود و این رابطه نقش کانونی خود را از دست می دهد . اما به معنای این نیست که از اهمیت آن کاسته می شود . 

بر اساس مطالعات مشاوره آنلاین رابطه ی جنسی ، ترکیبی پیچیده از افکار ، احساسات ، رفتار ها و حس و حالی است که به طور طبیعی با احساسات درباره ی خود ، تغییر شرایط و محیط و رابطه ای که با معشوقتان دارید در ارتباط است . در طول زندگی زناشویی ، رابطه ی جنسی نقش های متفاوتی در رابطه ی شما ایفا می کند . رابطه ممکن است که گاهی ضروری به نظر یرسد و مواقع دیگر اخیاری باشد .این که چه نقشی می تواند رابطه ی جنسی تان داشته باشد اهمیت ندارد به شرط این که هر دو طرف بر سر آن توافق داشته باشند . زیرا که نبود توافق سبب بروز مشکلاتی خواهد شد . بعضی ها انتظار دارند رابطه ی جنسی همیشه پر شور و هیجان باشد و یا پر عشق و پر مهر باشد اما باید بپذیرید که رابطه ی جنسی در زمان های مختلف نقش های متفاوتی ایفا می کند و این که تجربه ی شما اغلب یکسان نیست ، به زن و شوهر کمک می کند با هم تطبیق پیدا کنند و رشد کنند . 

پذیرش تعهدی مشترک در قبال تعاملات جنسی :

طبق نظر مشاوران مراکز روانشناسی متعهد شدن به معنای درک و پذیرش این امر است که رابطه ی جنسی هم با افزایش سن و پیشرفت های زندگی مشترک تغییر می کند . و این را باید بدانید که هر چه از عمر رابطه ی زناشویی می گذرد باید برای حفظ رابطه ی جنسی تان بیشتر تلاش کنید ، نه کمتر . در واقع متعهد شدن یعنی کشف نقشی که رابطه جنسی برای هر دو نفر به همراه دارد و این که مطمئن شوند که رابطه ی جنسی برای هر دوی آن ها مفید است و ضرر ندارد و صحبت کردن با یکدیگر درباره ی مسائل جنسی و بیان احساسات در این خصوص و همچنین تلاش برای پیدا کردن مشکلاتی که در رابطه تان وجود دارد و حل کردن آن ها از مواردی هستند که زوجین باید به عنوان تعهد بشناسند .