روان درمانی وسواس فکری

  

روان درمانی وسواس فکری در مرکز مشاوره انتخاب نو یکی از پر کاربرد ترین خدمات روانشناسی این کلینیک روانشناسی می باشد. وسواس فکری یک بیماری شایع روانی است که متخصصین روانشناس برای درمان آن از شیوه های مختلفی استفاده می کنند. بیمارانی که نیاز به روان درمانی برای حل مشکل خود در یک مرکز مشاوره دارند روند زندگی آنها دچار مشکل گشته است و معمولا دچار اضطراب و استرس فراوانی هستند. این فشار روانی باعث آسیب به فرد بیمار و نزدیکان او می شود و زندگی این افراد از شرایط عادی خارج می گردد.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو کمال گرایی در افراد را چنانچه از حد طبیعی عبور کند نوعی وسواس فکری می دانند زیرا این افراد برای آن که به بهترین شکل هر کاری بتوانند آن را انجام دهند به انجام فعالیت ها به صورت افراطی می پردازند و تلاش می کنند تا بهترین کاری که می توانند را انجام دهند ، یکی از ویژگی هایی که برای مشاور درمان وسواس بسیار مورد توجه است عدم رضایت این افراد حتی پس از انجام تمام تلاش خود می باشد. این افراد پس از فعالیت خود باز هم احساس رضایت و آرامش را تجربه نمی کنند.

بیشتر کسانی که دچار اختلال وسواس هستند خود متوجه بی منطق بودن افکار و خواسته هایی که دارند می شوند اما خود را ناگزیر به انجام آن اعمال می دانند و همواره به متخصص روانشناس می گویند نوعی اجبار برای انجام فعالیت هایشان با آنها همراه است که نمی توانند آن را کنترل نمایند. این افراد از نوعی نگرانی دائمی و یا احساس گناه رنج می برند، چنانچه روانشناس وسواس اختلال آنها را به صورت حاد تشخیص دهند این افراد را برای دریافت دارو های آرامبخش و ضد استرس به یک دکتر روانپزشک معرفی خواهند کرد.

روان درمانی وسواس فکری


کسانی که دچار اختلال وسواس فکری هستند و نیاز به مراجعه به یک مرکز مشاوره خوب دارند معمولا در سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:

-         کسانی که دائما در حال شمارش و چک کردن می باشند. این افراد احساس می کنند چنانچه این کار را به صورت مستمر انجام ندهند خطری جدی آنها را تهدید می کند.

-         افرادی که به چیدمان بر اساس رنگ یا نوع حساس هستند هم به عنوان افراد وسواسی شناخته می شوند و نیاز به درمان وسواس خود دارند.

-         کسانی که به جمع آوری اجناس غیر ضروری می پردازند هم، از نظر مشاور وسواس چنانچه این کار را برای نگرانی از آینده انجام می دهند نیز دچار اختلال وسواس فکری می باشند.

مشاور روانشناس در مرکز مشاوره انتخاب نو به یافتن دلیل بروز وسواس می پردازد و به صورت کارشناسی به درمان وسواس می پردازد. به چالش کشیدن افکار وسواسی یکی از راههایی است که بهترین مشاور روانشناس برای افرادی که دچار وسواس هستند استفاده می کند . ایجاد تعریف جدید درباره مسائل می تواند بروز افکار وسواسی را دچار تزلزل کرده و به درمان بیماری این افراد کمک زیادی کند.