زن و مردی که در لحظه به لحظه ی زندگی در پی تامین آرامش یکدیگرند و فرزندانی پرورش می دهند که با بهره گیری از چنین الگویی صحیح، وادر اجتماع خواهند شد و خانواده ای سالم و آرام تشکیل خواهند داد. بر اساس مطالعات مرکز مشاوره ازدواج زیرا که آموخته اند چگونه همسر خوبی باشند و چگونه همسرداری کنند. برخی از مشکلات زناشویی به این دلیل است که مرد یا زن انتظار دارد همسرش مانند او بیندیشد و همان علائم و احساسات را داشته باشد. ولی این را بدانید که زن و مرد تفاوت هایی ارند و زوجین باید نسبت به این تفاوت ها آگاهی داشته باشند و مهارت های لازم برای ارضای نیاز های یکدیگر را فرا بگیرند تا تنش کمتری را تجربه کنند و حال بهتری را در کنار هم داشته باشند. بر این اساس، هر یک از زن و مرد باید سبت به خصوصیات جسمی، روانی، عاطفی و معنوی یکدیگر آگاهی داشته باشند.در ادامه مطلب به مواردی اشاره می کنیم که زنان باید آن ها را بدانند و در برخورد با همسرشان به کار ببندند و البته که مردان نیز باید مهارت های لازم را برای ارتباط بهتر با همسرشان یاد بگیرند و هر دو به یک میزان تلاش کنند که دذ مطالب دیگر نیز به آن موضوع اشاره خواهیم کرد . 

پذیرش همسر:

بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده همسر خود را آن گونه که هست بپذیرید و با تمام نقاط خوب و بدی که دارد او را قبول کنید و به دنبال تغییر او نباشید. و این را فراموش نکنید که مردها نیاز به تایید از سوی همسرشان دارند و بیشتر زن ها نمی دانند که تا چه حد تایید برای مردان اهمیت دارد . فراموش نکنید که انسان کامل و بدون نقص در این دنیا وجود ندارد و همسر شما هم مثل همه ی انسان ها دچار ضعف ها و نقص هایی است و گاهی دچار اشتباه می شود و این دلیل نمی شود که همیشه برای یک اشتباه یا عیب مورد سرزنش قرار دهید. و سعی کنید که شوهرتان را مسخره و تحقیر نکنید زمانی که شما همسرتان را تایید کنید اعتماد به نفس بیشتری را خواهد داشت و درواقع توجه کردن به نقاط مثبت او باعث بیشتر شدن رفتارهای مثبت در آن ها خواهد شد .

اعتماد به توانایی های همسر:

با افزایش اعتماد ، ارتباط های اعضای خانواده سالم می گردد و اعتماد سبب ترقی و پیشرفت می شود. از آن جا که مرد هویت خود را با رفتارش مشخص می کند، اگر متوجه شود اعتمال و رفتارش مورد اعتماد، استقبال یا پذیرش واقع نشده است ، دچار تمام عوارض و نشانه های آسیب دیدگی، آزردگی و رنجش می شود و در عمق باطن خود به کفایت خود شک می کند. زن با اعتماد کردن به مرد در راه حمایت و کمک به او، گام بر می دارد و مرد پیامی بر لرزشمند بودن خود دریافت می کند. در واقع وقتی زن به هر نحو اعلام می کند که می تواند به مرد اعتماد کند، مرد این پیام را دریافت می کند که لایق و تواناست و پیامد آن احساس امنیت است. وقتی شوهرتان را به نا توانی و بی لیاقتی متهم می کنید ، اوضاع را طری رقم می زنید که او همانی می شود که شما تصور می کنید. به او لقب ندهید و روی توانایی ها و شخصیتش قضاوت نکنید و در عوشض به قدرتش ایمان داشته باشید و ضعف هایش را در جهت تقویت توانایی هایش مثبت جلوه دهیدو به همسرتان در جمع و خانه احترام بگذارید. ای نکته را نیز در نظر داشته باشید که مردان زمانی با مشکلاتی رو به رو می شوند در غار تنهایی شان فرو می روند و درباره آن صحبت نمی کنند و سعی می کنند که راه حلی برای آن پیدا کنند و موضوع را حل کنند و به مین دلیل در چنین شرایطی می توانید به او قوت قلب بدهید.

تحسین:

تحسین و ستایش مداوم اثر ماندکاری دارد و مرد به تحسین و همسرش نیاز دارد و سعی کنید که نگاه خود را تغییر دهید و هر روز به دنبال نقاط قوت جدید در او باشید. سعی کنید قابلیت های همسرتان را برجسته کنید و به خودش بگویید. زندگی مشترک نباید سرد و بی روح باشد و می توانید زندگی مشترک خود را با هیجانات ویژه ای توام کنید. در حالت کلی شما می توانید تحسین و احترامتان را در رفتار نشان دهید و خوش بی و مثبت اندیش باشید و قدر دان کارهیش باشید و به نظرات و پیشنهادهایش احترام بگذارید و به افکارش نخندی و بگذارید که در کنار شما راحت باشد و غر نزنید و به او فضا دهید که از آزادی اش لذت ببرد و بتواند به طور مستقل تصمیم بگیرد و تلاش هایش را نادیده نگیرید و بگویید که قدردا زحماتش هستید .

تشکر و قدردانی:

تشکر از همسر به صورت های گوناگون محقق می شود که می توان آ را در دو قابل اصلی گفتاری و رفتاری قرار داد. تشکر گفتاری به این صورت است که با زبان به عنوان عامل بازگو کنده از همسر خود تشکر می کند و تشکر رفتاری به این معناست که رفتار نمایانگر قدردانی از تلاش های همسر باشد. نگاه محبت آمیز، لبخند و .... از ساده ترین مصداق های سپاسگزاری رفتاری به شمار می آید. قدر دانی از همسز می تواند تفاوت های زیادی در رفتارهای آن ها در روابطشان ایجاد کند و بزرگ ترین اشتباهی که زن ها انجام می دهند این است که به همسرشان بی اعتنا باشند. و زن ها با قدردانی از همسرشان در او انگیزه ایجاد می کنند و توجه شما را بی جواب نمی گذارد. موارد دیگری نیز هستند که می توانید از متخصصان در مطب روانشناسی کمک و راهنمایی دریافت نمااید.