مشاوره والدین بخشی از مشاوره کودک و نوجوان می باشد که در بهترین مرکز مشاوره برای آموزش و هدایت والدین انجام می گیرد. بسیاری از کودکانی که دچار اختلالات روانی هستند به دلیل واکنش های اشتباه در والدین به شرایط حاد تری دچار می شوند. معمولا وجود کودکی با اختلالات روانی همه اعضاء خانواده را درگیر می نماید و گاهی خانواده مجبور می شود از مسیر عادی زندگی به خاطر کودک خارج گردد. بر خورد خانواده از نظر متخصص روانشناس در مرکز مشاوره تاثیر زیادی بر کودک می گذارد چنانچه می تواند به کلی مسیر زندگی کودک را تغییر دهد.

مشاوره والدین در کلینیک روانشناسی انتخاب نو بسیار تخصصی انجام می گیرد. کسانی که برای مشاوره به کلینیک روانشناسی انتخاب نو مراجعه می کنند معمولا یکی از دلایل زیر را برای مراجعه خود بازگو می کنند:

-        احساس گناه و عذاب وجدان : گاهی والدین خود را در اختلال به وجود آمده برای کودک خود مقصر می دانند چنانچه این والدین تمایلی به داشتن فرزند هم نداشته بوده باشند و اقداماتی برای سقط جنین کرده باشند ، شدت احساس گناه در این والدین به شدت افزایش می یابد .مشاور روانشناس تلاش می کند تا با توضیحات مناسب درباره مشکل کودک و دلایل به وجود آورنده آن این احساس را از والدین دور نمایند.

-        احساس کمبود و حقارت : بعضی از والدینی که به کلینیک روانشناسی خوب مراجعه می کنند از وجود فرزندی که دچار اختلال روانی می باشد و نشان دادن آنها به دیگران احساس خجالت و حقارت می نمایند . این حس در والدین و خانواده چنانچه تحت برسی یک دکتر روانشناس قرار نگیرد می تواند آسیب های جدی به خانواده و حتی فرزندان دیگر خانواده وارد کند.


-         احساس ترس و اضطراب : وقتی والدین کودکی که دچار اختلال روانی می باشد از اختلال کودک خود آگاه می شود و مخصوصا در مواردی که مطلع می شوند کودک باید تحت نظام آموزشی خاصی آموزش داده شود، دچار ترس و اضطراب می گردند . دکتر مشاور کودک بر این اعتقاد است که معمولا این والدین به دو صورت نسبت به کودک واکنش نشان می دهند : کودک را تحت حمایت شدید و حتی گاهی بیش از اندازه قرار می دهند به صورتی که زندگی طبیعی همه افراد تحت الشعاع آن قرار می گیرد و یا نسبت به کودک احساس تنفر و انزجار از خود نشان می دهند و حتی گاهی کودک را به مراکز نگه داری این کودکان می سپارند. متخصص روانشناس کودک در طی جلسات روانشناسی می تواند با ارائه راهکار های مناسب برای داشتن زندگی طبیعی برای کودک و آرام کردن والدین کمک زیادی به آنها در یک مرکز مشاوره خوب بنماید.  

-        کتمان حقیقت و فرافکی : گاهی دیده شده والدین حاظر به پذیرش مشکل در کودک خود نمی شوند و مشکلات کودک را به شرایط و یا به نواقص دیگر کودکان ربط می دهند. روانشناسان معمولا خانواده هایی که از طبقه بالای جامعه هستن و شرایط مالی بهتری دارند را بیشتر در این حالت مشاهده می کنند زیرا برای این افراد پذیرش نقص کودک بسیار دشوار می باشد.