بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه روانشناسی و با وجود تست های روانشناسی و شخصیت شناسی در این زمینه افراد می توانند با انجام دادن این آزمون ها الگوی شخصیتی خود را بشناسند و یا در صورت وجود هر گونه اختلال روانی در جهت بهبود شرایط روانی و روحی خود اقدام نمایند . بهترین مراکز روانشناسی با داشتن انواع خدمات روانشناختی نسبت به انجام انواع تست های روانشناسی و یا درمان مشکلات و بیماری های روانی توسط بهترین روانشناسان اقدام نمایند . حال در این مطلب به معرفی انواع تیپ های شخصیتی که می توان از آزمون ها نیز آن ها را استنباط کرد معرفی می کنیم . اما تنها استفاده از این آزمون ها و اکتفا به نتایج آن صحیح نمی باشد و افراد علاوه بر اجرای این تست ها و تحلیل آن توسط متخصصان باید مصاحبه بالینی نیز داشته باشند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر دو مورد می توان به نتایج لازم دست یافت .

معرفی الگوهای شخصیتی :

شخصیت خود شیفته :

چنین افرادی بیش از حد به خودشان ارزش می دهند و از خود راضی ، متکبر و مغرور هستند و خود را ذیحق دانسته و به شکل خود محورانه ای به خود مشغولند و اگر کسی را شان خود ندانند ، در تعاملات اجتماعی شرکت می کنند و در رسیدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و مطیع باشند . 

شخصیت وابسته :

چنین افرادی برای حمایت ، ایمنی و راهنمایی ، به دیگران متکی هستند و به شکل منفعلانه منتظر هستند که دیگران راه را به آن ها نشان دهند .

شخصیت نمایشی :

افراد شخصیت نمایشی هر چند در اتکا به دیگران مانند افراد شخصیت وابسته هستند ولی فعال بوده معمولا برای به دست آوردن احترام و محبت از طرف دیگران ، مهارت های اجتماعی خوبی را از خود نشان می دهند و در عین حال دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستند . 

شخصیت افسرده :

این افراد ناتوانی در لذت بردن ، ناشاد بودن و غمگینی و احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند . افسردگی ممکن است در انجام امور روزمره زندگی خود با مشکل مواجه شوند و نسبت به انجام بسیاری از فعالیت های روزمره رغبتی نداشته باشند و حتی در ارتباطات خود نیز به مشکل مواجه شوند . افسردگی به عنوان اختلالی می باشد که با شدت های مختلف در افراد می توان دید و آن چه که مهم است اقدام به درمان آن می باشد تا فرد بتواند در زندگی روزمره خود شرایط ایده آلی را داشته باشد زیرا که اختلال افسردگی با اموراتی نظیر تغییرات خواب و غذایی همراه است . افسردگی را نباید با افسرده خویی و یا شخصیت افسرده اشتباه گرفت . در افسرده خویی دوره های بلند مدتی را می توان دید اما علائم آن نسبت به اختلال افسردگی کمتر است و به صورت مزمن فرد از لذت بردن محروم است .

شخصیت آزار گر :

نام دیگر این نوع شخصیت اختلال شخصیت پرخاشگر می باشد . این افراد به شیوه ای خشن و با رفتار قدرت طلبانه ، دیگران را مورد پرخاشگری کلامی و رفتاری قرار می دهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع می کنند و احساسات آن ها را جریحه دار می سازند .

شخصیت وسواسی :

این نوع تیپ از شخصیت وسواس مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم ، بی حوصلگی ، رفتار مطیع مابانه ، سرکوب عواطف ، خشکی و تعصب می باشد . این افراد با احساس کنترل و کمال گرایی ، تقاضا های بالایی از خود و دیگران دارند هرچند که ظاهرا همرنگ و مطیع هستند اما ناراحت و رنجور هستند . 

شخصیت منفی گرا :

این افراد بین اعتنا و بی اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند و گاهی در حالی که نزاع های درونی آن ها به موازات هم است به شکل غیر معمول دچار خشم و لجبازی شده که با دوره هایی از گناه و شرمساری همراه است .

شخصیت ضد اجتماعی :

این افراد رفتاری تهدید آمیز دارند . قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهدافشان زیر پا می گذارند . ابایی از دروغگویی ، دورویی و استثمار دیگران ندارند و مرتکب جرم و جنایت در دنیا می شوند . به نظر آن  ها ، دیگران باعث رنجش آن ها شده و در نتیجه آن ها را به انتقام وا داشته اند .

شخصیت خود ناکام ساز :

این افراد با تملق و خود ایثار گری خود را در موقعیت هایی قرار می دهند که مورد استثمار قرار گیرند . آن ها ناراحتی ها و شرمساری هایی را نقل می کنند که ظاهرا لایق آن ها بوده اند . این افراد به دیگران اجازه می دهند از آن ها بهره کشی کنند .

شخصیت اجتنابی :

این نوع افراد منزوی بوده ولی به تماس با دیگران رغبت نشان می دهند و اگر اطمینان یابند که مورد اذیت آزار دیگران قرار نمی گیرند و دیگران از آن ها انتقاد نخواهند کرد مایل به یافتن دوستان جدیدی برای خود هستند . انزوای آن ها ناشی از ترس و انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است .

شناسایی مواردی از این قبیل تاثیر بسیار مناسبی دارد زیرا که به سبب آن نوع شخصیت شناسایی شده و راه های موثر ارائه می شود تا ارتباطات فرد و سطح نگرش فرد مناسب با شرایط فرد فراهم شود . شناسایی چنین مواردی در فبل از ازدواج و زندگی مشترک فرد اهمیت دارد ومی توان گفت که تمام زمینه ها مشاوره با اینترنت قابل ارائه برای افراد می باشد .