یکی از زمینه های سازگاری در انسان ، ازدواج است و یکی از مهم ترین تصمیم گیری های یک فرد در زندگی است و رضایتمندی در ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی و سلامت روانی است . 

سازگاری زناشویی و شخصیت :

سازگاری زناشویی یعنی وضعیتی که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از یکدیگر دارند و فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می آید و لازمه ی آن انطباق سلیقه ها شناخت صفت های شخصیتی ، ایجاد قواعد رفتاری است . ویژگی های شخصیتی با تمام عملکرد های انسان ارتباط دارد . عوامل درون فردی و بین فردی می توانند بر رابطه ی زناشویی اثر بگذارند . عوامل درون فردی یعنی سبک های هیجانی ، ارتباطی ، تجربیاتی ، نگرشی و انگیزشی یک فرد که در گذر زمان ثابت فرض می شوند . و هم چنین خلق و خو های افراد بر زندگی زناشویی شان موثر است چرا که ارائه یک مدل برای ازدواج جز با صفات با دوامی که افراد با خود به رابطه می آورند ، امکان پذیر نیست . هر شخصیت نقشی متمایز در رابطه ایفا می کند . افراد ویژگی هایی را با خود به رابطه ی زناشویی می آورند که آسیب پذیری های با دوام زندگی زناشویی را شکل می دهد . ویژگی هایی مانند صفات شخصیتی ، سبک دلبستگی ، سطح تحصیلات و .... به رابطه ی زناشویی تاثیر می گذارد . 

تفاوت های بین زوج های شاد و نا شاد :

رضایت زناشویی یعنی توافق زن و شوهر در مورد علایق و فعالیت های مشترک . یعنی به طور مکرر و علنی ابراز علاقه باشد و اعتماد متقابل وجود داشته باشد . گله و شکایت کم و ابراز نارضایتی کم از احساس تنهایی . 

طبق نظر روانشناسان مرکز روانشناسی در ایران ویژگی های شخصیتی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی هستند و می توان گفت که این ویژگی های شخصیتی در تمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوه گر می شود و در مسئله ای مانند ازدواج ، سازگاری زوجین و رضایت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد . عوامل خاصی از شخصیت مانند برون گرایی یا داشتن خوی روانرنجوری ، صاحب گرایش های با دوام و با ثباتی هستند که به کیفیت مثبت یا سازگاری و آرامش روانی در زندگی زناشویی ختم می شوند . هر فرد سطحی از تعادل در سازگاری و سلامت روانی دارد . این سطح تعادل به وسیله ی ویژگی شخصیتی مانند برون گرایی ، پذیرا بودن و .... قابل پیش بینی است .

زمانی که همسر دارای بیماری روانی ، پرخاشگری ، خصومت باشد می توان پریشانی ازدواج را دید . 

زنان و مردان چه تفاوت هایی دارند ؟

برخی تفاوت های جنسیتی در مطالعات گسترده روانشناسی وجود دارد . برای مثال زنان نزدیکی بیشتری از رابطه ی صمیمی می خواهند در حالی که مردان تمایل دارند استقلالشان حفظ شود . زنان به طور کلی نسبت به مردان به هیجانات و گشودگی احساسی بیشتر اهمیت می دهند . مردان و زنان با ازدواج های بالای 15 سال در شیوه ای که مشکلات زناشویی را تجربه می کنند ، متفاوتند . مردان بیشتر پاسخگو و متمایل به مشکلات بیرونی هستند . در حالی که زنان روی مشکلات درون رابطه مانند صمیمیت ، تمرکز می کنند .

طبق نظر متخصص مشاور آنلاین تفاوت های فکری ، رفتاری و سایر ویژگی های همسران در افزایش از هم پاشیدگی زناشویی نقش دارد و تشابه بیشتر بین همسران با سطوح بالای رضایت زناشویی و سطوح پایین از عواطف منفی همراه است و این زوج ها سازگار تر و شاد تر هستند . افرادی که همسری با ویژگی های شخصیتی شبیه خود انتخاب می کنند از رضایت زناشویی خوب برخوردار و سازگاری بیشتری دارند . 

فایده ی مشاوره قبل از ازدواج چیست ؟

در مرکز مشاوره قبل ازدواج مشاوره سه مرحله دارد که عبارت است از بررسی آمادگی نامزد ها برای ازدواج ، ارزیابی همسانی زوجین و در نهایت ارزیابی ماهرت های زندگی مشترک . اگر هدف مشاوره قبل ازدواج پیش بینی رضایت ، سازگاری و خشنودی رابطه میان یک زوج است ، بین کیفیت ازدواج و همسانی و به ویژه همسانی در صفات شخصیت ، رابطه ای نیرومند و معنا دار وجود دارد . در نظر گرفتن عامل های مهم مانند صفات شخصیتی ، بستر خانوادگی ، ارزش ها و نگرش ها ، تعامل زوجی و منطقی یا عاطفی بودن را در بر می گیرد . برای اطلاعات بیشتر با تلفن روانشناسی تماس بگیرید .

زندگی زناشویی با ازدواج و تشکیل خانواده آغاز می شود و سازگاری و رضایت زناشویی لازمه دوام این رابطه است . رضایتمندی زناشویی به احساس رضایت هر یک از زوجین از هماهنگی و مطابقت با همسر خود در زمینه ی چگونگی سازمان دادن زندگی مشترک باز می گردد . از جمله مواردی مانند گذراندن اوقات فراغت ، تقسیم کار های خانه ، تعامل و ارتباط با یکدیگر ، روابط جنسی و ابراز عواطف و احساسات به یکدیگر . و همان طور که گفتیم یکی از موارد مهم ویژگی های شخصیتی می باشد . شخصیت مجموعه ی سازمان یافته از صفات است ، عده ای هم آن را مجموعه س روابط پویای نیرو های روانی یا رفتار آموخته شده تکرار شونده یا ادراکات شخصی از دنیا می دانند که در این حالت ارتباط مهمی از رضایت از زندگی و رضایت از زندگی مشترک در صورت هم خوانی ویژگی های شخصیتی افراد با یکدیگر نقش مهمی را دارد .