مشاوره قبل ازدواج و انجام تست روانشناسی پیش از ازدواج برای شخصیت شناسی و یافتن شباهت ها و تفاوت های بین افراد بسیار کارآمد است. افرادی که تصمیم به ازدواج دارند باید شناخت خوبی نسبت به یکدیگر پیدا کنند. مراجعه به مرکز مشاوره و کمک گرفتن از مشاوره پیش از ازدواج کاری بسیار مناسب برای افرادی است که تمایل دارند زندگی مشترک خود را صحیح بنا کنند. شناخت تشابهات و تفاوت های بین افراد در زندگی بسیار مهم است افرادی که شناخت مناسبی از یکدیگر پیدا نمی کنند احتمال شکست در زندگی آنها افزایش می یابد.

مشاور قبل ازدواج برای دریافت میزان تشابهات و تفاوتهای بین افراد از آنها تست روانشناسی تهیه می نماید. تست های Neo و میلون در بین انواع تست های روانشناسی در بین افراد طرفداران زیادی دارد. تفسیر دقیق این تست ها توسط روانسنج می تواند مشخص نماید افراد در حالتهای گوناگون چگونه اند. روانشناس پیش از ازدواج نمی تواند مانع ازدواج افراد شود و تنها نظر تخصصی خود را درباره مناسب بودن یا مناسب نبودن ازدواج آنها بیان کنند. در بسیاری از موارد افراد می توانند با کمک گرفتن از مشاور خوب پیش از ازدواج و عمل کردن به راهنمایی های آن و یادگیری رفتار مناسب در موقعیت های حساس از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کنند.

همه افراد به دنبال زندگی ایده آل هستند ، گاهی بلند پروازی های افراد چنان است که از زندگی واقعی بسیار دورشان کرده. روانشناس خوب پیش از ازدواج در مراکز مشاوره به این افراد کمک می کند تا دیدگاه آنها به زندگی مشترک به حقیقت نزدیک تر شده و افراد خواسته های خود را در با یک زندگی حقیقی مطابقت دهند. افراد نیاز دارند بدون داستان های ذهنی که برای خود ساخته اند آموزش ببینند تا در موقعیت های حساس زندگی تصمیمات صحیح اخذ نمایند.

یک مشاور روانشناس با زوجین به صورت مشترک و به صورت انفرادی ارتباط بر قرار می نماید و گاهی آموزش های خاصی را مناسب یکی از زوجین می داند. گاهی متخصص روانشناس در یکی از افراد تشخیص نوعی اختلال روانی خاصی را می دهد این افراد باید پیش از ازدواج نسبت به درمان خود اقدام نمایند و طبق نظرروانشناس به بهترین مشاور مربوطه مراجعه نمایند.

استفاده از کارگاه روانشناسی پیش از ازدواج برای افراد بسیار کاربردی است. در این کارگاه ها نه تنها افراد با شیوه ها و آموزشهای مناسب برای شروع یک زندگی مشترک آشنا می شوند بلکه می توانند از نظرات و دیدگاه های افراد دیگر نیز اطلاع یابند.