مشاوره قبل از ازدواج در مرکز مشاوره معتبر به برسی اولویت های افراد برای شروع زندگی مشترک می پردازد. روانشناس خوب به افراد پیشنهاد می کند تا برای آغاز زندگی خود حتما به این اولویت ها توجه نمایند ، زیرا گاهی عدم توجه به این نکات باعث می شود دچار پشیمانی و سردی در روابط خود گردند. مشاور قبل از ازدواج تلاش می کند تا به برسی این الویت های افراد پرداخته و شناخت اولویت های مهم زندگی را به افراد در کلینیک روانشناسی پیش از ازدواج انتخاب نو آموزش دهد تا زوجین بتوانند بر روی خواسته های حقیقی خود تمرکز کرده و آنها را شناسایی کنند.

تعادل در روابط افراد نکته بسیار مهم دیگری است که روانشناس قبل از ازدواج در مرکز مشاوره پیش از ازدواج به آن توجه زیادی می نماید. گاهی افرادی که با علاقه تلاش می کنند تا رابطه زناشویی بین خود ایجاد نمایند توجه زیادی به این مسئله نمی نمایند و فکر می کنند صرفا علاقه ای که بین آنها وجود دارد برای آغاز زندگی مشترک کافی می باشد، و این در حالی است که از نظر بهترین روانشناس پیش از ازدواج آمادگی روحی ، عقلی و اجتماعی افراد ، برای شروع زندگی مشترک بسیار زیاد است . از نظر متخصص روانشناس پیش از ازدواج کسانی که به رشد عقلی و اجتماعی مناسبی نرسیده اند نمی توانند رابطه ای خوب و مناسب را با همسر خود مدیریت کنند.

یکی دیگر از نکاتی که روانشناس قبل ازدواج در کلینیک روانشناسی به برسی آن می پردازد ویژگی های شخصیتی افراد و سرگرمی های آنهاست ، افرادی که ویژگی های شخصیتی آنها با یکدیگر مطابقت ندارد پس از آن که التهاب اولیه آنها فروکش کرد دچار سردی و خستگی در زندگی مشترک می شوند. برونگرا بودن و درون گرا بودن افراد باعث می شود تا آنها علایق و سرگرمی های مختلفی برای خود داشته باشند از همین جهت یک مشاور پیش از ازدواج خوب به برسی علایق افراد و سرگرمی های آنها می پردازد ، زیرا چنانچه افراد نتوانند با یکدیگر سرگرمی مشترک داشته باشند در زندگی مشترک خود دچار مشکل می گردند.


چه زمانی برای شرکت در جلسه مشاوره مناسب است؟

کسانی که برای گرفتن مشاوره به بهترین کلینیک روانشناسی قبل ازدواج مراجعه می کنند باید قبل از صحبت با یک روانشناس حرفه ای چندین جلسه با یکدیگر ملاقات و صحبت داشته باشند و نسبت به یکدیگر شناخت اولیه یافته باشند و پس از آن به روانشناس مشاوره ازدواج مراجعه نمایند. مشاور قبل ازدواج پس از برسی های لازم می تواند پیشنهادات خود را برای زندگی مشترک افراد به آنها ارائه دهد. یک روانشناس خوب چنانچه نیاز به حضور خانواده ها در جلسه مشاوره را احساس کند از آنها دعوت می کند تا در مرکز مشاوره حضور پیدا کرده و نظرات و صحبت های آنها را خواهد شنید. زیرا با توجه به سنتی بودن فرهنگ این کشور چنانچه خانواده ها نتوانند با یکدیگر به تفاهم برسند ، می توانند زندگی مشترک افراد را دچار مشکل کنند.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو از بهترین مراکز مشاوره شرق تهران می باشد که امکانات زیادی برای کسانی که نیاز به مشاوره پیش از ازدواج دارند فراهم کرده است. در این کلینیک روانشناسی افراد می توانند از تست های روانشناسی ازدواج برای تطبیق بهتر شخصیت خود با یکدیگر نزد مشاور روانشناس استفاده نمایند.