مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره پیشنهادات بسیار مفید برای زوج هایی دارد که قصد ازدواج دارند و دیدگاه مناسبی نسبت به زندگی پس از ازدواج ندارند. برای ازدواج ، روانشناس قبل از ازدواج به افراد پیشنهاد می کند تا افراد ارزش های زندگی خود را دریافته و آنها را یاداش نمایند. در طی جلسات مشاوره نزد روانشناس پیش از ازدواج افراد یاد می گیرند تا چگونه برای ارزش های خود احترام قائل شده بی آن که دچار مشکل شوند در روابط با یکدیگر بدون درگیری به تفاهم برسند.

یکی از مسایل بسیار مهم که در مراکز مشاوره بسیاری از افراد به خاطر ایجاد مشکلات آن مراجعه می کنند سطح توقعات افراد در زندگی است. مشکلات مادی باعث ایجاد مشکلات زیادی در زندگی افراد و حتی دلیل بسیاری از جدایی ها گشته است. یک مشاور پیش از ازدواج خوب از زوجی که برای ازدواج مراجعه می کنند می خواهد تا سطح توقعات خود در زندگی مشترک و شرایط مالی را مشخص کنند و هر گونه شرایط و خواسته خود را به صورت واضح عنوان نمایند. این کار در جلسات مشاوره و حضور مشاور روانشناس انجام می گیرد و به افراد کمک می کند تا توقعات خود را بر مبنای عقلی عنوان کنند و نه احساسات روانی و رویا هایی که در زندگی مجردی نتوانسته اند اجرا کنند.


یکی دیگر از مسائلی که در مراجعه به روانشناس قبل ازدواج بسیار مورد اهمیت است شناخت عاقلانه افراد از یکدیگر می باشد ، شناختی که تنها مبتنی به مسائل احساسی نبوده و منطقی باشد. در مرکزمشاوره برای دریافت اختلالات شناختی متخصص روانشناس از انجام تست های روانشناسی بهره می گیرد و با کمک تفسیر دقیق آن توسط دکتر روانسنج می تواند به میزان تشابهات و تفاوت های خلقی افراد پی ببرد و راهنمایی های مناسب برای درک متقابل را به افراد بدهد. این که افراد بتوانند آموزش ببینند تا در شرایط بحرانی عملکرد مناسب داشته باشند برای داشتن یک زندگی خوب بسیار با اهمیت است.

یکی از نکاتی که متخصص روانشناس پیش از ازدواج به آن خیلی اهمیت می دهد حفظ حرمت افراد نسبت به یکدیگر و احترام می باشد. در بسیاری از موارد افرادی که تصمیم به ازدواج با یکدیگر می گیرند تصور می کنند این یکی شدن می تواند باعث برداشتن همه حریم های بین فردی شود. مشاور ازدواج این دیدگاه را در افراد اصلاح می نماید و درباره ارزشهای احترام به یکدیگر و حفظ روابط فردی به صورت محترمانه به زوجین آموزش می دهد.

بسیاری از زوج هایی که به بهترین کلینیک مشاوره برای زوج درمانی مراجعه می کنند افرادی را تشکیل می دهند که دچار رویاهای آرمانی در زندگی مشترک هستند. و کمتر به حقیقت زندگی مشترک فکر می کنند مشاور متخصص به این افراد کمک می کند تا با واقعیت زندگی مشترک آشنا شده و خواسته های و نیاز های خود را در سطح حقیقت بیاورند تا بتوانند زندگی مشترک خوبی داشته باشند.