روانکاوی در مرکز تخصصی روانشناسی به عنوان یکی از روش های درمانی مدرن روانشناسی است که می تواند بسیار مفید باشد . دکتر روانکاو خوب به افرادی که با مشکلات طولانی مدت رو به رو بوده اند و در حال مبارزه با خود ، جهان ، و با مشکلاتی که در رابطه آن ها با دیگران مواجه هستند بسیار موثر خواهد بود.

روانکاوی چیست ؟

 فوق تخصص مشاوره به تعریفی از روانکاوی اشاره می کند که یک نوع درمان مبتنی بر نظریه های سیگموند فروید است که اغلب او را پدر روانکاوی نامیده اند. فروید معتقد بود که اختلالات روانی و انواع خاصی از مشکلات از ذهن ناخود آگاه سرچشمه می گیرد.و همچنین اشاره داشت که بسیاری از آن ها وابسته به گذشته است و اعمال جاری فرد در تجربیات دوران کودکی اشاره دارد.

 


 

روانکاوی و مشاوره در کلینیک تخصصی روانشناسی به چه صورتی است؟

متخصص روانکاو در کلینیک تخصصی روانکاوی به مراجعان کمک می کنند تا ذهن خود را برای شناسایی احساسات سرکوب شده و تجربه های عمیق فراموش شده بهبود ببخشند. دکتر روانشناس خوب تلاش میکند تا  افراد به درک بهتر ذهن نا خود آگاه خود بپردازند. و این افراد را قادر می سازد تا رفتار های منفی و مخرب خود را تغییر دهند. متخصص روانشناسی از اصول نظریه های روانکاوی استفاده می کند. و در طول جلسات درمانی رویا های افراد را نیز مورد بحث قرار می دهد و به عبارتی فوق تخصص روانشناسی در جست و جوی الگو های تکراری یا رویداد های گذشته است که ممکن است در مشکلات فعلی بیمار نقش داشته باشد.

 فواید روانکاوی

بهترین روانشناس مرکز تخصصی روانشناسی در طول جلسات و ملاقاتی که با مراجعان دارد، آن ها را تشویق می کند که خود حالت های عاطفی خود را شناسایی کنند ، و هم چنین به مراجعان کمک میکند تا عوامل نا خود آگاه که رفتار آنها را کنترل می کند درک و شناسایی کنند.

روانکاوی توسط فوق تخصص روانکاوی برای درمان انواع شرایط و مشکلات عاطفی در بزرگسالان و کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مختلفی از  مساِئل که بهترین روانکاو  میتواند باعث ایجاد پاسخ مثبت در افراد شود عبارت اند از :

افسردگی

حملات هراس

فوبیا

وسواس

مشکلات عزت نفس

رفتارهای خود تخریبی

مشکلات جنسی

مشکلات ارتباطی و ... می باشد.