مشاوره فردی یک فرصت برای دریافت حمایت و راهنمایی در زمان های چالش برانگیز زندگی افراد است. روانشناس فردی در کلینیک تخصصی مشاوره می تواند به مقابله با بسیاری از موضوعات شخصی در زندگی مانند خشم، افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد، ازدواج و چالش های ارتباطی ، اختلالات روانی ، مشکلات والدین، مشکلات تحصیلی، تغییرات شغلی و غیره کمک کند.

مشاوره فردی چیست؟

مشاوره فردی فرایندی است که از طریق آن مراجعان به صورت یکپارچه با دکتر روانشناس در مرکز روانشناختی در ارتباط هستند . مشاور روانشناس به افراد اجازه می دهد تا احساسات، باورها و رفتارهای خود را بسنجند.، و هم چنین روانشناس فردی به شناسایی مواردی از  زندگی خود که می خواهند تغییر دهند، ، تعیین اهداف مهم  شخصی خود و توانایی درک خود و دیگران نیز می پردازند.

 


 

مشاوره فردی در مرکز روانشناسی  بر روی نگرانی های افراد در خصوص آینده تمرکز دارد.مشاوره فردی ممکن است در ارتباط با سوگ مرگ عزیزان ، مشکلات شغلی ،مشکلات ارتباطی و موارد دیگر باشد. . مشاوره روانشناسی در مرکز مشاوره رابطه ای است بین روانشناس مشاور و مراجع که باعث اعتماد و رشد شخصی افراد  می شود.

اهداف مشاوره فردی

به طور کلی، هدف مشاور روانشناس این است  که به بهداشت روان افراد تمرکز می کند. و به مراجعان کمک می کند که درمان شوند، رشد کنند و به سوی زندگی سالم تر حرکت کنند. مشاوره خوب اهداف خاصی برای درمان افراد تعیین میکند . مشاوره روانشناسی می تواند الهام بخش تغییر یا بهبود کیفیت زندگی باشد. افراد ممکن است برای کمک به مسائلی که سخت به نظر می رسند به دنبال درمان باشند . فراوانی و مدت درمان بستگی به میزان پیشرفت افراد در درمان  و نیاز های افراد و اهداف مورد نظر دارد .

بهترین مشاوره می تواند  باعث کاهش افسردگی و اضطراب افراد شود و اثرات مثبت درمان را در بهبود اختلالات روانی مشاهده کرد. درمان میتواند در مسائل روحی، عاطفی، جسمی و رفتاری کمک کند.در واقع، بسیاری از مراجعان پس از پایان درمان به بهبود  می رسند  و اغلب موثرتر از داروها می باشد زیرا که ممکن است عوارض جانبی مضر را در افراد  ایجاد کند .