مشاوره سکس تراپی در کلینیک مشاوره انتخاب نو به برسی بسیاری از مشکلات جنسی که در افراد وجود دارد می پردازد. یکی از شایع ترین مشکلات جنسی در بین زنان اختلال ارگاسمی می باشد که در آن زنان از زندگی جنسی خود به دلیل نرسیدن به اوج لذت جنسی ، رضایت ندارند. در اکثر موارد این یک مشکل روانشناختی می باشد که نیاز به مراجعه نزد یک روانشناس سکس تراپی خوب در مرکز مشاوره دارد. عدم لذت در رابطه جنسی باعث سردی در روابط و بی انرژی بودن زن گشته و زندگی مشترک را از آن نشاط مورد نظر خالی می نماید.

انواع اختلالات ارگاسمی زنان از نظر مشاور سکس تراپی

-        دائمی : در این نوع اختلال فرد ارگاسم را تجربه نمی کند و نمی تواند این احساس را تجربه کند.

-        موقعیتی : در این حالت فردی که به دکتر سکس تراپی مراجعه می کند عنوان دارد که تنها در حالتهای جنسی خاصی قادر می باشد که ارگاسم را تجربه کرده و این حالت ممکن است حتی با فرد دیگری در همان حالت اتفاق نیوفتد.

-          تعمیم یافته : در این حالت فرد در به ارگاسم رسیدن با هر فردی مشکل ندارد و ممکن است با فرد دیگری دچار مشکل نباشد.

دلایل وجود اختلال ارگاسمی در زنان از نظر بهترین مشاور سکس تراپی در مرکز روانشناس انتخاب نو چیست؟

افسردگی یا اضطراب

عدم آمادگی روحی و روانی

خیانت همسر

ترس از بارداری

احساس گناه

باور های مذهبی و فرهنگی

خشونت

هر یک از دلایل عنوان شده در بالا یکی از موارد روانشناختی می باشد که بهترین روانشناس سکس تراپی برای اختلال ارگاسمی در زنان در نظر می گیرد. مرکز مشاوره انتخاب نو با بهترین مشاور سکس تراپ به کمک افرادی آمده که از این مشکل رنج می برند. این مرکز مشاور سکس تراپی خانم و مشاور سکس تراپی آقابرای احساس امنیت و آرامش در بیان ، افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند، استفاده می کند.


درمان اختلالات ارگاسمی در زنان

سکس تراپی حرفه ای برای درمان اختلال ارگاسمی زنانپس از مشاوره و برسی حالات فرد به آموزشهای جنسی و افزایش مهارتهای ارتباطی در فرد می پردازد و به کمک این تمرینات به فرد در رسیدن به اوج لذت جنسی کمک می کند. متخصص روانشناس انتخاب نو مشاوره سکس تراپی را برای دوام زندگی زناشویی زنانی که از ایناختلال روانی رنج می برند ضروری می دانند.

در بهترین مراکز مشاوره تهران برای افرادی که دچار شرم و خجالت برای بیان مشکلات جنسی خود هستند مشاوره تلفنی در نظر گرفته می شود . تا این افراد بدون شرم حضور مشکلات خود را واضح و روشن برای متخصص سکس تراپی بیان کنند. این نوع مشاوره به دلیل آن که فرد رو در رو نیست در مراکز مشاوره خوب برایسکس تراپی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و افراد رضایت زیادی درباره آن احساس می کنند.

یکی از شیوه های موثر در درمان اختلال جنسی ارگاسمی زنان همکاری دکتر روانشناس سکس تراپی با روانپزشک می باشد. گاهی از دلایل مهم وجود این اختلال کمبود هورمون تستوسترون در بدن زنان و یا کاهش تولید آن در بدن زن به دلیل مشکلات جسمی یا مصرف انواع دارو های دیگر که برای درمان کیست متخصص زنان توصیه می کنند می باشد . دلایل زیستی وجود این اختلال روانی توسط دکتر روانپزشکمورد برسی قرار می گیرد و فرد تحت درمان دارویی مناسب قرار خواهد گرفت.

چگونه به وجود اختلال ارگاسمی زنی که آن را مخفی می کند پی ببریم؟

در بسیاری از موارد دیده شده زنانی که دچار اختلال ارگاسمی هستند نزد دکتر روانشناس سکس تراپ عنوان می کنند به دلایل گوناگونی همچون احساس کمبود در خودشان یا سرد نشدن همسر ، تمارض به وجود ارگاسم در رابطه جنسی کرده تا احساسات حاصل از این رابطه در زندگی زناشویی آنها باقی بماند . اما متاسفانه این زنان خود از زندگی جنسی خود لذت کافی را نمی برند. این افراد معمولا:

-         واکنش های غیر عادی در ارگاسم خود نشان می دهند

-           پریشانی و احساس ناکامی

-         خشم و عصبانیت نسبت به شریک جنسی

سکس تراپی با ارائه آگاهی به زوجین تلاش می کند تا آنها بتوانند از یک زندگی جنسی سالم بهره مند گردند.