مرکز مشاوره همواره پذیرای افرادیست که از مشکلات زناشویی و جنسی رنج می برند، روانشناسان با توجه عدم پذیرش و سخت بودن عنوان کردن این مسئله، بستری مناسب در کلینیک مشاوره فراهم آورده اند تا افراد بتوانند با آرامش برای حل مشکل خود از کمک یک مشاور سکس تراپیست بهره مند شوند.
با توجه به تغییرات فرهنگی در کشور، هنوز هم صحبت کردن درباره مسائل زناشویی و جنسی برای بسیاری از افراد برابر با بی آبرویی و خجالت می باشد، اما باید همواره به این نکته توجه داشت که یکی از مهمترین و اساسی ترین بخش های زندگی زن و مرد که به وجود آورنده بسیاری از مشکلات از جمله، سردی در زندگی، خیانت، روابط پنهان و حتی گاهی خشونت بین زوجین می باشد، مسائل جنسی و زناشویی است.
یک سکس تراپیست حرفه ای به حل مشکلات جنسی بین زن و مرد می پردازد که با توجه مناسب و ارضا این نیاز طبیعی، بسیاری از مشکلات بین زوجین برطرف می شوند.
روانشناسان سکس تراپیست معتقد هستند بسیاری از افراد با نا آگاهی از مشکلات خود و یا خجالت کشیدن برای کمک گرفتن از یک مشاور سکس تراپیست باعث بر هم خوردن زندگی زناشویی خود می شوند.


علم سکس تراپی به عملکرد جنسی زن و مرد از ابتدای تولد تا هنگام بلوغ کامل، توجه می کنند و به حل مشکلات جنسی ، که افراد در خود و یا با شریک جنسی خود دارد کمک می کند.در کلینیک های روانشناسی معتبر ، سکس تراپیست به بهداشت روانی افراد توجه ویژه ای می نماید و پس از بررسی عوامل فیزیکی و عملکرد صحیح ارگانهای جنسی در زن و مرد به عوامل روانی که باعث بروز مشکلات جنسی شده، توجه می نماید.
برای کارآمد بودن راهنمایی های دکتر سکس تراپیست مراجع باید احساس آرامش، امنیت درباره مسائلی که درباره آن گفتگو می کند داشته باشد. و یک روانشناس سکس تراپیست حرفه ای از هر نظر می تواند این اطمینان را به مراجع خود بدهد که سخنان وی محرمانه و به دور از قضاوت نزد او باقی می ماند.
باید توجه داشت با توجه به وجود فرهنگ سنتی امروز، هنوز هم بسیار افرادی هستند که احساس می کنند با عنوان کردن مشکل خود و گرفتن راهنمایی از یک روانشناس مشاور سکس تراپی ، هویت جنسی خود را به زیر سوال می برند، و این دیدگاه باعث برطرف نشدن مشکلاتشان می شود.
با وجود این که مراجعه به یک دکتر سکس تراپی معمولا به علت روابت جنسی بین زوجین می باشد اما سکس تراپی کمک زیادی در یافتن مشکلات ذهنی، جنسی و انحرافات جنسی، حس گناه و نگرانی ها و استرس هایی که فرد دچار آن است می تواند داشته باشد.

بسیاری از مشکلات جنسی که افراد در زندگی زناشویی خود با آن روبه رو می شوند ریشه در همین مشکلات ذهنی و روانی افراد که از دوران کودکی در آنها نهادینه شده است ، می باشد و با کمک گرفتن از یک مرکز مشاوره سکس تراپی ، به راحتی می توان خود را از این همه فشار روانی و احساسات منفی راهنید.با وجود دیدگاه های سنتی که در جامعه وجود دارد ولی باید پذیرفت زندگی جنسی افراد بخش بسیار مهم و ارزشمندی در سلامت روانی و جسمی افراد را ایفا می کند که بی توجهی کردن به آن باعث بروز مشکلات فراوانی برای افراد می شود.
افرادی که به ارامش روانی خود و خانواده خود بها می دهند می توانند با مراجه به یک کلینیک سکس تراپی انتخاب نو  و کمک گرفتن از روانشناس مشاور به آرامش زندگی خود کمک کنند.