زوج هایی که یاد می گیرند با درک و صبوری به حرف یکدیگر گوش دهند ، در بیشتر مواقع نیازی به تغییر یکدیگر نمی بینند. وسوسه یا انگیزه تغییر در جهت بهتر شدن ، امری طبیعی و مفید و سازنده است. کمال گرایی نارضایتی را در زندگی بیشتر می ند . مسائل زیادی حل شدنی هستند اما زندگی با فردی که همیشه از دیدگاه شما به امور نگاه نمی کند از این دست مسائل نیست. معنی از دواج این نیست که تفاوت ها را از بین ببریم ، بلکه این است که یاد بگیریم با وجود تفاوت ها در کنار هم بمانیم و با هم زندگی کنیم. 

طبق نظر مشاوران خانواده اولین اصل حاکم بر روابط زوج ها مکمل بود است، رفتار در خلا شکل نمی گیرد بلکه در بافت رابطه ای رخ می دهد که در آن از خود عمل و عکس العمل نشان می دهیم. در هر رابطه ای ، رفتار یک طرف کارکردی دارد که به طرف مقابل مربوط می شود. در روابط نزدیک ، بزرگ ترین ماع بر سر راه تفاهم که ما را وا می دارد علت نا امیدی مان را، لیرون از خود جست و جو کنیم ، احساسات جریحه دار شده درباره ا برابری است. برخی از زوج ها بیش از حد از هم توقع دارند و مشکلات را بیش از حد بزرگ می بینند . طوری که گویا دنیا به آخر رسیده است. و در واقع بر رفتار های منفی همسرمان تمرکز می کیم و مشکلات را لاینحل می بینیم. 

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج با تمام این ها، تمرکز و توجه به یک موضوع ازدواج و مشکلات شایع آن را روشن می کند . الگوی اصلی ارتباط و تعامل بین دو فرد. ابتدا رفتارهای آزار دهنده همسرتان را شناسایی کنید . کناره گیری، خودخواهی و تحریک پذیری می توانند از مواردی باشند که در فهرست شما جای دارند. اما بعد از آن از خود بپرسید نیمه تکمیل کننده دیگر این الگو چیست؟

آهنگ تغییر در رابطه ای متعهدانه:

زندگی سرعت یکنواخت و پیوسته ندارد . دوره های رشد و تغییر معمولا با دوره های نسبتا یکنواختی و ساکنی همراه هستند که در آن رشد و تغییر تثبیت می شوند. زندگی مشترک پستی و بلندی های زیادی دارد و همیشه در آرامش نیست. 

دوره نامزدی یا آشنایی پیش از ازدواج ، دوره ای است که در آن زوج ها درصدد آشنایی با یکدیگر بر می آیند و در این دوره برای هم تازه و جالب هستند و گوش دادن به راحتی صورت می گیرد و اگر خطایی رخ دهد به راحتی نادیده گرفته می شود. ولی بعد ها می گویند که کاش صادق تر بودند و از گفتنبرخی حرف ها خودداری می کردند. اگر آشنایی بیش از ازدواج با هشیاری بیشتری انجام شود، دو طرف به سبک شنید یکدیگر توجه می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که باید در طرف مقابل به آن توجه داشته باشید این است که حرف زدن با او تا چه حد می تواند سخت و دشوار باشد. این ویژگی مهم تر از قیافه، هوش و یا شیفتگی است 

تعادل میان نزدیکی و استقلال:

برای آن که زوج ها بتوانند خود را با یکدیگر سازگار کنند باید حریم بی خود و نیز حریمی که دنیای مشترک زناشویی آن ها را از دیگران جدا می سازد، شناسایی کنند. زمانی که دو نفر از نظر روحی و جسمی به هم نزدیک می شوند مرز های پیرامون خود را بر می دارند تا دیگری را به دنیای درونی خود راه دهند. عاشق نمی تواند فاصله را تحمل کند و در آن فردیت معنایی ندارد و همئاره یک زوج مشاهده می شود. در چنین شرایطی تحت فشار با هم بودن، ترس از بروز اختلاف باعث می شود گفت و گو ها محدود شوند . بر عکس آن هایی که به استقلال بیشتری بها می دهند، کمتر در کار ها با هم سهیم می شوند برای مثال اتاق شخصی خود را دارند، حساب  بانکی و مسافرت جداگانه دارد، روی روابط بیرونی و شغلشان بیشتر سرمایه گذاری می کنند و زیاد صحبت نمی کنند. در این جا هم گوش دادن محدود خواهد بود زیرا عوامل حواس پرتی زیاد است. 

آن چه که باید بدانید این است که زوجین از همان ابتدا این قدر با هم فاصله ندارند و دیواری که بین آن ها بالا می رود حاصل اختلافات حل نشده است و بعد از مدتی هر دو طرف احساس می کند که برای دیگری اهمیتی ندارند . در واقع آن ها به هم اهمیت می دهند اما از ترس این که مبادا برخوردی پیش آید، سکوت می کنند. با این ال این موضع گیری احساس بی اهمیت بودن را تغییر نمی دهد.

معمولا هر یک از زوج ها از خانواده ای می آیند که در آن الگوی دوری و نزدیکی متفاوت از دیگری است. طبیعی است که هر یک از زوج ها طبق عادت از الگوی خانوادگی اش پیروی کند. و همین است که گوش دادن را مشکل می کند. اوایل ازدواج عشق و دوستی بر مشکلات ارتباطی نقاب می زند و برخی از زوج ها زمانی وارد رابطه می شوند که از خانواده خود بریده اند و نیاز مبرمی به ارتباط و پیوند دارند. حفظ و استمرار این در آمیختگی و خواستن نزدیکی دشوار است. زوج هایی که انتظار دارند تمام نیازهایشان در رابطه شان تامین شود با واقعیت تلخی رو به رو خواهند شد و علت این که برخی از زوجین نمی تواند رابطه ای خوبی با همسرشان داشته باشند این است که اتظارات بسیار افراطی دارند و این در داشتن آرامش و لذت جلوگیری می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با بهترین مرکز مشاوره تهران در ارتباط باشید.