زمانی که دو نفر وارد رابطه می شوند باید همدگیر را دوست داشته باشند. در واقع هر فردی باید توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن را داشته باشد تا بتواند رابطه ای صمیمی و مناسب را تجربه کند. این دوست داشتن و دوست داشته شدن و عشق ورزی باید دو طرفه باشد و رابطه ای که یک طرفه باشد، نمی تواند سرتنجام خوبی داشته باشد. در واقع رابطه های موفق نیازمند عشق ورزی و تلاش دو نفره هستند و تنهایی به جایینخواهد رسید و بعد از مدتی این یک طرفه بودن فرد را خسته و فرسوده خواهد کرد.  

ممکن است که شما در رابطه ای باشید و نمی دانید که طرف مقابلتان شما را واقعا دوست دارد یا فقط تظاهر به دوست داشتن می کند و قصدش از رابطه با شما متفاوت است. در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که با شناسایی آن ها می توانید خود را از رابطه اشتباه دور کنید.

پیوسته قرار هایتان را عقب می اندازد.

اگر که پیوسته طرف مقابل قرار هایی را با شما برنامه ریزی می کند ولی زمانی که روز موعود فرا می رسد آن را کنسل می کند و برای مدت طولانی و چندین بار این رفتار را تکرار کرده است، ممکن است خبر از این بدهد که رابطه تان خوب پیش نخواهد رفت زمان هایی است که افراد ممکن است به طور ناگهانی با مسئله ای مواجه شوند که نتواننند سر قرار حاضر شوند و این طبیعی است. اما اگر که چندین بار و به شکل مشخص می بینید که طرف مقابلتان قرار ها را کنسل می کند و یا نسبت به آن ها بی تفاوت است می تواند نشان دهنده ی این باشد که طرف مقابل واقعا شما را دوست ندارد. برای این که رابطه موفقی داشته باشید باید اولویت یکدیگر باشید و قرار های شما برای شما اهمیت خواهند داشت.

فقط شما صحبت می کنید

طبق نظر بهترین روانشناس خانواده زمانی که با یکدیگر زمان می گذرانید و ملاقات یکدیگر رفته اید، شما تنها کسی هستید که حرف می زنید و طرف مقابل صحبت زیادی با شما ندارد و حتی ممکن است که خودش را با موبایل و شبکه های مجازی سرگرم کند و ارتباط حتی هنگام صحبت شما زبان بدنش هیچ ارتباطی با شما نداشسته باشد. زمانی که به ملاقات می روید باید هر دو طرف صحبت کنند و این اشتیاق را نشان دهند. صحبت کردن یک طرف و بی تفاوتی طرف دیگر نشان می دهد که فرد شما را دوست ندارد و تماسلی به برقراری ارتباط نیست. طمانی که افراد همدیگر را دوست داشته باشند تا حد امکان به صحبت های طرف مقابل گوش می دهند و خود نیز در آن گفتگو ها شرکت می کنند و ارتباط چشمی لازم نیز برقرار می شود.

وقتی با هم قهرید هیچ تلاش برای آشتی کردن نمی کند.

قهر کردن کار خوبی نیست و باید مشکلات با حرف زدن حل شود، اما اگر که قهر کردید و طرف مقابل تمایلی برای حل مشکل نکرد و هیچ تلاشی و رغبتی برای نزدیک شدن نداشت و حتی با وجود نداشتن ارتباط در چند روز هیچ واکنشی نشان نداد ، پس بدانید که طرف مقابل شما را دوست ندارد.

تمایلی به دیدن ندارد.

طبق نظر مشاور خوب اگر که همواره شما هستید که طرف مقابل را وادار به دیدن یکدیگر می کنید و در واقع برای دیدن او التماس می کنید و طرف مقابل هیچ رغبتی به دیدن شما نشان نمی دهد نشان می دهد که شما را دوست ندارد.. فردی که شما را دوست داشته باشد تمایل به دیدن شما به اندازه کافی خواهد داشت و برای او اولئیت خواهید بود و نیازی نخواهید دید که برای دیدنش به او همواره اصرار کنید.

عشق ورزی یک طرفه:

اگر که فقط شما به او حرف های عاشقانه می زنید اما هیچ گونه عشق ورزی از طرف مقابل دریافت نمی کنید و حتی در زمان شنیدن حرف های عاشقانه شما نیز واکنشی نشان نمی دهد، خبر از این می دهد که این فرد شما را دوست دارد. اگر که فردی شما را دوست داشته باشد همواره آن را بیان خواهد کرد و حرف های عاشقانه تان دو طرفه خواهد بود و به حرف ها شما نیز واکنش کناسب و خوب نشان خواهد داد.

ما نمی توانیم بگوییم که به خاطر انجام دادن فقط یکی از موارد بالا طرف مقابل شما را دوست ندارد و ممکن است که طرف مقابل توانایی برقراری ارتباط و مهارت های ارتباطی راندارد. اما اگر که در اکثر اوقات با چند مورد از موارد بالا درگیر هستید و یا از مورد هایی است که واقعا نشان می دهد که شما را دوست ندارد بهتر است ک در ادامه دادن به رابطه تان تجدید نظر کنید و خود را درگیر رابطه اشتباه نکنید. زمانی که خود را درگیر با فردی کنید که دوستتان ندارد دچار آسیب های زیادی خواهید شد و در نهایت نیز احتمال شکست زیاد است به همین دلیل درباره این موضوع دقت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مراکز روانشناسی در ارتباط باشید.