مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک مشاوره

عواملی که به طلاق ختم می شوند چیست؟

ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی هر فردی است، اما همیشه به آن صورتی که انتظار می‌رود، پیش نمی‌رود.


چیزهایی که به تروما تبدیل می‌شوند و نشانه های ان

تروما یکی از موضوعات پیچیده و مهم در حوزه سلامت روان است.


مواردی که بهتر است در زندگی عادی سازی شوند.

در جامعه مدرن امروزی، توجه به برخی رفتارها و عاداتی که ممکن است در گذشته غیرقابل قبول به نظر می‌رسیده، بسیار مهم است.


چگونه می توانم حال خودم را بهتر کنم؟

در دنیای امروزی، آرامش و رضایت داشتن از خود و احساس خوبی از زندگی بسیار اساسی است.


در ایجاد روابط دوستی و عاشقانه چه مواردی را باید در نظر داشته باشید.

ارتباطات در صحنه دوستی می‌تواند حاوی هیجان، پیش‌بینی و گاهی اوقات ابهام باشد.


کنترل ذهن: چگونگی مدیریت افکار منفی و ناخواسته

پیچیدگی و عمق ذهن یکی از مسایل مهم و پرچالش در روان‌شناسی است که همه ما به طور مختلف با آن روبرو می‌شویم.


آیا انجام تمرین های روانشناسی و ذهن اگاهی می‌تواند به بهبود اضطراب کمک کند؟

اضطراب تجربه‌ای عاطفی پیچیده و چندگانه است که به طرق مختلفی برای هر فرد ظاهر می‌شود.


چگونه زندگی موفقیت آمیز در سال جدید داشته باشیم؟

با ورود به سال جدید، فرصتی دیگر برای شروع یک فصل جدید از زندگی فراهم شده است.


مواردی که در مشاوره پیش از ازدواج به زوجین تاکید می شوند.

پیش از شروع به مشاوره قبل از ازدواج، زوج‌ها باید به عمق و اهمیت این فرآیند توجه کنند.


چگونه می‌توانم بفهمم رابطه‌ام سمی است یا نه؟

رابطه‌های سمی می‌توانند بسیار ضررآور و صدمه‌زننده باشند.