مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین سکس تراپیست تهران

ازدواج با بیمار دو قطبی چگونه خواهد بود ؟

میانگین سنی شروع اختلال دوقطبی 26 سال می باشد و تعداد زنان و مردان مبتلا به این بیماری برابر می باشد .


آگاهی از اختلال های جنسی و درمان آن چه تاثیری در روابط زناشویی دارد ؟

نتیجه درمان سکس تراپی به سه عامل مهم بستگی دارد که می توان به نوع اختلال جنسی ، شدت و عمق تعارض های درونی طرفین و کیفیت رابطه زناشویی طرفین بستگی دارد