مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین متخصص وسواس

آیا خانواده در ایجاد مشکلات رفتاری نوجوان نقش دارند ؟

زمینه های بین فردی نوجوان ، به خصوص خانواده در رشد و ایجاد نشانه ها نقش عمده ای دارد .


چه زمانی می توانیم بگوییم که کودکمان افسرده است ؟

علایم افسردگی در کودکان می تواند تحریک پذیری ، عصبانیت ، نوسانات خلقی و روحی و گریه ی زیاد باشد ،


چرا درمان وسواس مهم است ؟

وسواس گاهی از دوران کودکی شروع می شود ولی در تمام سنین می توان آن را دید