مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مرکز مشاوره در تهران

طبق نظر روانپزشک و مشاور خانواده 8 اصولی که برای داشتن زندگی بهتر در دنیای امروزی باید یاد بگیریم!

مهارت های زندگی متعدد و متنوع هستند و برنامه های آموزش مهارت های زندگی نیز نسبت به پیشگیری نقش مهمی را به همراه دارد.


معرفی خدمات مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی و خدمات روانشناختی و روانپزشکی انتخاب نو در تهران

کلینیک روانشناسی انتخاب نو در زمینه مشاوره و روانشناسی خدمات بسیاری ارائه می کند از جمله این خدمات عبارتند از: مشاوره ازدواج ، مشاوره خانواده ، مشاوره زناشویی ، مشاوره بالینی ، مشاوره جنسی و...