مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مطب روانشناسی تهران

چه افرادی به علت سوگ نیازمند حمایت هستند ؟

زمانی که در یک خانواده مرگ اتفاق می افد و اعضای آن سوگوار می شوند در این شرایط برخی از افراد هستند که نمی توانند تنهایی سوگواری کنند


ساده ترین راه جلوگیری از دعوای زناشویی چیست ؟

بحث های جزئی و ناچیز در زندگی مشترک غیر قابل اجتناب و طبیعی به نظر می رسد


6 علت مهم خیانت همسر چیست ؟

در برخی موارد افراد زمانی که در زندگی مشترک خود به مشکل بر می خورند به جای کمک گرفتن از فردی متخصص خیانت را به عنوان راه حل انتخاب می کنند