زمانی که در یک خانواده مرگ اتفاق می افد و اعضای آن سوگوار می شوند در این شرایط برخی از افراد هستند که نمی توانند تنهایی سوگواری کنند و باید مراقب آن ها بود . باید از آن ها از لحاظ عاطفی ، هیجانی ، رفتاری و شناختی حمایت کرد . در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که در آن ها نیازمند حمایت هستند و برای این که بتوانید تشخیص بدهید و مراقب آن ها باشید ادامه ی مطلب را مطالعه نمایید .

افرادی که به شخص پر قدرت نیاز دارند :

بر اساس تحقیقات مشاوره تلفنی برخی از افراد به دلیل نداشتن مهارت کافی ، اعتماد به نفس پایین ، بی تجربگی و .... نیاز دارند که توسط فرد دیگری هدایت شوند . این افراد به دلیل ضعف در رشد شخصیتی احتمال دارد در برخورد با مرگ عزیزانشان رفتار های غیر متعارف و خطر ناک داشته باشند و باید آن ها را مدیریت و مراقبت کرد . 

افرادی که با دنیای واقعی قطع رابطه می کنند :

برخی از افراد با مرگ عزیزانشان چنان به هم می ریزند که ارتباط خود با واقعیت و آن چه که در حال وقوع می باشد قطع می کنند و نیاز به مداخله ی دارویی و روان شناختی دارند . بهت ناشی از مرگ می تواند فرد را دچار انزواهای طولانی مدت و مرضی سوق دهد و یا او را دچار اختلالات روانی مانند افسردگی نماید . باید از کناره گیری و گوشه گیری فرد سوگوار نگران بو و او را زیر نظر گرفت تا در صورت احتمال بروز آسیب به او کمک کند و به جریان زندگی باز گرداند .

افرادی که نیاز به محبت دارند :

این افراد شامل کسانی می شود که خود را به هر دلیلی در مرگ عزیزانشان مقصر می دانند و یا در حق فرد از دست رفته احساس می کنند که مورد ظلم قرار گرفته است . ارتباط محبت آمیز شما باعث حضور آن ها در جمع عزیزان خواهد شد و با محبت کردن به آن ها می توانید خطر طرد شدن را در آن ها دفع کنید تا بتواند سوگ و سوگواری را به صورت طبیعی رد کند و از بروز آسیب به خود جلوگیری شود . کودکان را می توان در این دسته قرار داد زیرا آن ها نیازمند دریافت محبت در این روز ها هستند .

افرادی که به احساس امنیت نیاز دارند :

بر اساس گفته ی روانشناس مشاوره در برخی مشاوره های سوگ دیده شده که فرد سوگوار پس از فوت یکی از عزیزانش به خصوص همسر ، از این که تنها بماند و یا تنها بیرون برود می ترسد ، با شناسایی این شرایط می توانید در فرد احساس امنیت ایجاد کنید و این بیشتر در خانم ها قابل مشاهده است و باید احساس نا امنی ، ترس و نگرانی های آن ها را پس از مرگ عزیزانشان از بین برد . آن ها تکیه گاه خود را از دست داده اند و این نشانه ی وابستگی به فرد فوت شده می باشد و به همین دلیل اطرافیان باید در ایجاد احساس امنیت در فرد سوگوار تلاش نمایند .

افرادی که احساس گناه دارند :

این گروه احتمال آسیب به خود را بیش از سایر گروه ها دارند و به علت این که خود را در مرگ فرد از دست رفته مقصر می دانند برای این که از عذاب وجدان خلاص شوند خود را مجازات می کنند . در مرگ فرزند این گونه احساسات شایع و مادر داغدار احساس می کند برای فرزند خود نتوانسته کاری کند . و این افکار مسموم این احساسات را به وجود می آورد و اطرافیان وظیفه دارند این افراد را شناسایی و به آن ها کمک کنند . احساس گناه و تاثیر آن بر رفتار فرد سوگوار از خطر ناک ترین احساسات دوران سوگواری می باشد و ممکن است باعث به وجود آمدن بسیاری از آسیب ها شود . سرزنش خود ، خود خوری و زیر لب سخن گفتن از جمله نشانه های این افراد می باشد . آن ها همواره خود را مقصر می دانند و عملکرد شغلی و اجتماعی آن ها به طور کلی ضعیف می شود و خود را تا مدت ها نمی بخشند . 

افرادی که نیازمند حرف زدن هستند :

طبق نظر مشاوران خوب سکوت خود نوعی سوگواری به حساب می آید اما در طولانی مدت می تواند خطرناک باشد در برخی از موارد مشاهده شده که به علت فوت ناگهانی عزیزی دجار سکوت می شود و این اگر طولانی مدت باشد برای فرد آسیب رسان خواهد بود . اطرافیان باید به او کمک کنند تا احساسات غم و اندوه خود را بیرون بریزد و اگر کار ساز نبود باید درمان شود .

افرادی که باید به افکار خود نظم دهند :

برخی از افراد بعد از شنیدن خبر فوت عزیزشان دچار به هم ریختگی می شوند و دچار اختلال در تمرکز و حواس می شود و تشویش در افکارش باعث می شود که رفتار های نا بهنجار نشان دهد . در هر حالت سوگ مراحلی دارد که افراد باید این مراحل را به شکل طبیعی بگذرانند و هر گونه مورد دیگر می تواند به فرد و روان او آسیب برساند و به همین دلیل در برخی شرایط نیازمند درمان در بهترین مطب روانشناسی تهران خواهد بود .