مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مشاوره

چگونه اختلافات در زندگی مشترک و ارتباطات شکل می گیرند ؟

اختلاف متشکل از 4 عنصر است و این عناصر هستند که هر گونه مشاجره ، درگیری ، دشمنی یا جدایی را موجب می شوند .


3 نوع از ابزارهای مهم ارتباطی در زندگی زناشویی چیست ؟

ابزار های مهمی هستند که زوجین در زندگی زناشویی و در ارتباطات خود به شدت نیاز دارند