مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

خانواده تراپی

چگونه با همسرم صحبت کنم که دعوا نشود؟

بسیاری از افراد زمان صحبت کردن با همسرشان به جای استفاده از کلام، دیدگاه و .... با بحث و جدل و سرزنش، سکوت، قهر و دعوا با طرف مقابل رو به رو می شوند.


مهارت گوش دادن به دیگران چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد ؟

هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که افراد مورد علاقه مان یا افرادی که برایمان مهم هستند ، به حرف هایمان گوش ندهند .