مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

خانواده تراپی

مهارت گوش دادن به دیگران چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد ؟

هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که افراد مورد علاقه مان یا افرادی که برایمان مهم هستند ، به حرف هایمان گوش ندهند .