مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمانگر روانشناسی

تفاوت ها در زندگی زناشویی زوجین به چه میزان موثرند ؟

شروع زندگی مشترک دارای سختی هایی می باشد زیرا که دو نفر از خانواده های متفاوتی می آیند


مشاور روانشناس در کارگاه های روانشناسی چه چیزهایی را آموزش می دهد؟

مشاور روانشناس معمولا به برگزاری کارگاه های روانشناسیبرای آموزش دست جمعی افراد در موضوعات مختلف روانشناسی در کلینیک روانشناسی می پردازند.