مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان افسردگی شدید

چرا دچار وسواس می شویم ؟

شیوع اختلال وسواس در جمعیت عمومی حدود دو تا سه در صد است .


فاصله گرفتن از گذشته خود موجب چه می شود ؟

تقریبا همه ی ابداعات ، اختراعات و نو آوری ها حاصل فاصله گرفتن از اندیشه های سنتی است .


اختلال خود زشت انگاری چیست ؟

افرادی که به اختلال بدریخت انگاری بدن دچار هستند اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر یا چهره خود دارند