افرادی که به اختلال بدریخت انگاری بدن دچار هستند اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر یا چهره خود دارند و این اشتغال ذهنی سبب ناراحتی شده و بسیاری از عملکرد های زندگی فرد را با مشکل رو به رو می کند . اختلال خود زشت انگاری بدن نگرانی مفرط و بیمار گونه از جسم خود دارند . 

فردی به نام امیل کرپلین این اختلال را به عنوان ترس از بد ریختی شناسایی کرد و آن را به عنوان وسواس میدانست که در طول بیش از 100 سال افرادی بوده اند که وسواس شرم از شکل بدن خود داشته و یا نگرانی مفرطی از بینی خود داشته اند .  اختلال خود زشت انگاری به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است زیرا زمانی افراد زمانی که به بدن خود خس خوبی نداشته باشند و دنبال ایراداتی باشند به متخصصین جراحی و پوست رجوع می کنند و برای درمان وسواس شدید خود به درمانگاه مشاوره و یا روانپزشک مراجعه نمی کنند . مطالعاتی که بر روی دانشجویان انجام شده بود بر اساس آمار به دست آمده به این نتیجه رسیدند که بیش از پنجاه درصد آن ها اشتغال ذهنی از جنبه خاصی از ظاهر خود دارندو بیست و پنج درصد از آن ها به خاطر این اشتغال ذهنی دچار نواساناتی بر روی احساسات و کار کرد خود شده بودند . اگر بخواهیم بیشترین امکان دچار شدن به این اختلال را بیان کنیم بین سنین 15 تا 30 سالگی می باشد و زنان بیشتر از مردان دچار این اختلال می شوند و نا گفته نماند این اختلال در مجرد ها بیشتر است و بر اساس آماری که به دست آمده اکثر آن ها دچار افسردگی ، اضطراب و اختلالات دیگر بوده اند . 

شایع ترین نگرانی ها به عیب های صورت مانند بینی مربوط می شود و گاهی نگرانی مبهم و فهم آن دشوار است ، قسمت های دیگر بدن که مایه نگرانی هستند عبارت است از موها ، پستان و حتی اعضای تناسلی می باشد . اختلال بد شکل پنداری در مردان میل به بزرگ تر شدن هیکل و به دست آوردن عضلاتی بزرگ است ، این حالت می تواند در زندگی معمولی ، حفظ شغل یا سلامت فرد اختلال ایجاد کند شایع ترین علایم باور یا هذیان واضح به این موضوع که دیگران به عیب های او توجه زیادی دارند ، اجتناب از آینه و سطوح شفاف و یا برعکس نگاه کردن بیش از حد در آینه و کوشش برای پنهان کردن نقص با آرایش یا لباس و حتی از رویارویی با اجتماع و شغل دوری می کنند و ممکن است خانه نشین شوند زیرا نگران هستند که به خاطر نقص هایشان مسخره شوند .

دلایل مبتلا شدن به این اختلال چیست ؟

اطلاعات و آگاهی ما در مورد دلایل این اختلال در مرحله مقدماتی قرار دارد و هنوز علت دقیق آن به طور واضح مشخص نیست .اما با برسسی برخی دیدگاه های روانشناختی می توان به نتایجی دست یافت . از آن جایی که امروزه در اجتماع ، به ظاهر جسمانی و هیکل اهمیت ویژه ای داده می شود جوان ها به دنبال این هستند که خود را بر اساس همین آرمان که باید هیکل و ظاهر بدون نقصی داشته باشند به بدن خود واکنش های افراطی نشان می دهند به عبارتی جذابیت را ارزش اصلی خود می دانند و این به این معنی است که طرحواره ی خود آن ها قویا بر عقایدی از قبیل اگر ظاهر من معیوب باشد ، در این صورت بی ارزشم ، تمرکز دارد . یکی دیگر از دلایلی که چرا این گونه حالت ها وجود دارد در این است  که افراد مبتلا به زشت انگاری بدن ممکن است که در کودکی برای ظاهر کلی خود بیشتر از رفتارشان تقویت شده اند . دلایل احتمالی دیگر این است که ممکن است این افراد به خاطر ظاهر و چهره و هیکل خود ، مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفته اند که در رواننشاسی به آن ها شرطی شدن بیزاری می گوییم که موجب شرم یا نگرانی آن ها از قسمت هایی از بدنشان شده است . برخی از آمار ها نشان می دهد که افرادی که دچار خود زشت پنداری شده اند در گذشته با سابقه ی غفلت عاطفی یا بد رفتاری عاطفی و یا بد رفتاری جسمی یا جنسی یا غفلت جسمانی خبر دادند . علاوه بر موارد گفته شده شواهد نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلال خود زشت پنداری در مورد اطلاعات مربوط به جذابیت ، توجه و برداشت تحریف شده دارند . آن ها اغلب به کلمات منفی و مثبت مانند زشت یا زیبا بیشتر از کلمات هیجانی دیگر ، که با ظاهرشان ارتباط ندارد توجه گزینشی می کنند و جلوه های صورت دیگران را به صورت تحقیر آمیز یا عصبانی برداشت می کنند .

اشتغال ذهنی نسبت مداوم و مکرر در مورد بدن در اختلال های دیگر نیز مشاهده می شود و اگر این اشتغال ذهنی مفرط بدنی با دیگر موارد اختلال ها هماهنگی داشته باشد نیازمند تشخیص درست خواهد بود زیرا که ممکن است به عنوان اختلال بی اشتهایی عصبی ، اختلال هویت جنسی ، اختلال شخصیت دوری گزین و یا حتی اختلال افسردگی باشد که باید بر اساس ملاک های هر بیماری تشخصی درست داده شود و به درمان پرداخته شود برای مثال درمان افسردگی شدید در زنان و مردان می تواند این خود زشت پنداری را نیز از بین ببرد زیرا که به خاطر همین افسردگی در فرد ایجاد شده است . 

این اختلال از جز روانشناسی بالینی و درمان در این حوزه می باشد و کلینیک روانشناسی انتخاب نو در زمینه های دیگری مانند مشاوره در مورد خیانت همسر ، زوج درمانی ، کودکان و نوجوانان و درمان اضطراب، استرس وسواس می باشد .